Gutten i dette klippet heter Jonathan. Da han var nyfødt ble han utsatt for en bakteriell infeksjon som gjorde at han mistet hørselen. Denne infeksjonen rammer som oftest nyfødte.

Jonathan fikk implementert et hørselapparat da han var 8 måneder. Moren filmet øyeblikket da de aktiverte høreapparatet, og Jonathan for første gang hører mamma sin stemme.

Man kan bli helt varm av mindre!