Ladelund Efterskole i Danmark har valgt å utvise tre elever etter at de drepte en svane med stein ved Gardasjøen i Italia. Guttene er 16 og 17 år, og skolen ser meget alvorlig på saken skriver Jydske Vestkysten.

«Vi har avbrutt samarbeidet med elevene. De går ikke lenger her på denne skolen. I Italia ble guttene oppfordret til å kontakte en advokat når de kom tilbake til Danmark. Hva som nå kommer til å skje er en sak mellom guttene og deres foreldre», sier rektor ved Ladelund Efterskole, Bendix Pedersen, til avisen.

Det var på en skoletur til Italia at de tre guttene bestemte seg for å gå en tur ved en innsjø. Der fikk de øye på svanen og begynte å kastet sten på den. Den prøvde å gjemme seg i noen siv ved innsjøen, men stenene som ble kastet gjorde at den mistet livet.

Det var vitner til hendelsen som tilkalte det italienske politi som tok guttene med seg til politistasjonen.
Siden den kriminelle lavalder i Italia er 18 år, ble saken sendt videre til den Italienske ungdomsdomstol. Strafferammen for dyremishandling med døden til følge ligger på fire måneder til to år.

Tragisk! Del gjerne saken videre for å vise at du star sterk avstand fra dyremishandling!