Hjem Nyheter 1 av 4 eldre har ikke råd til en bolig som sikrer at de kan bo lengst mulig i eget hjem

1 av 4 eldre har ikke råd til en bolig som sikrer at de kan bo lengst mulig i eget hjem

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

De aller fleste ønsker å bli boende i sitt eget hjem så lenge som overhodet mulig. Men det stiller krav til at boligen er egnet for det, etterhvert som det blir vanskeligere å bevege seg rundt og man kanskje ikke lenger selv kan kjøre til butikken.

Nesten en av fire eldre tror de ikke ville hatt råd til å kjøpe den boligen de ønsker seg dersom de skulle flytte nå. Fire av ti eldre bor i boliger som ikke er tilpasset nedsatt funksjonsnivå.

Tallene kommer frem i rapporten «Eldres boligbehov 2023», der Ipsos har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene i Huseierne og Pensjonistforbundet som er 55 år eller eldre.

Kun halvparten av de eldre svarer at bad, kjøkken, stue og minst ett soverom er tilgjengelig for rullestolbrukere, mens seks av ti svarer at boligen ikke har trinnfri adkomst. 6 av 10 eldre svarer at det ikke vil være mulig å tilpasse nåværende bolig med byggetekniske endringer slik at den blir tilgjengelig på ett plan.

Nesten en av fire av de eldre tror ikke de ville hatt råd til å kjøpe boligen de ønsker seg, med tanke på beliggenhet, størrelse og bokvalitet. Like mange eldre vet ikke om de har råd til å kjøpe boligen de ønsker seg.

– Det er viktig å planlegge boligen for en fremtid hvor helsen ikke er like god lenger. Det er et viktig bidrag for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn at mange eldre forbereder seg på å bo hjemme lenge, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i en pressemelding fra Huseierne.

Bedre støtteordninger

9 av 10 eldre ønsker å bo hjemme så lenge som muligLikevel svarer et flertall av de eldre at det ikke er aktuelt å gjøre tilpasninger for å bedre tilgjengeligheten i boligen, med tanke på endring i funksjonsnivå eller bevegelighet.

Unntaket er komfyrvakt, som mer enn halvparten av de eldre har montert eller planlegger å montere. Et flertall mener det er både den enkeltes og det offentliges ansvar å sikre at eldre får en tilpasset bolig dersom de trenger dette på grunn av endringer i helsetilstand. Undersøkelsen viser at det er behov for både mer informasjon og økonomisk støtte.

– For å kunne tilpasse egen bolig eller flytte, trenger man både gode råd og god råd. Derfor er det viktig at de offentlige støtteordningene blir bedre og mer kjent, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Samarbeider om gode løsninger

Huseierne og Pensjonistforbundet samarbeider om å finne de beste løsningene for at eldre skal kunne bo trygt og godt hjemme, og for at de skal kunne ta gode valg for sin boligsituasjon og alderdom. Både Huseierne og Pensjonistforbundet etterlyser større og bedre rammer til Husbanken for at eldre skal kunne søke om lån og tilskudd for tilpasning av boligene.

-Å bo hjemme lenge er bra både for den enkelte og for samfunnet, men det koster penger å tilrettelegge boligene våre. Ikke alle har økonomi til å gjøre nødvendige tilpasninger og da må fellesskapet bidra gjennom tilskuddsordninger, er Huseierne og Pensjonistforbundet enige om.

Dette er noen av funnene:

  • 7 av 10 har ikke valgt nåværende bolig med tanke på endring i funksjonsnivå eller bevegelighet.
  • 4 av 10 eldre mener deres nåværende bolig i liten grad, eller ikke i det hele tatt, er tilpasset med tanke på endring i funksjonsnivå eller bevegelighet.
  • Av de eldre som regner med å flytte, er den viktigste grunnen at de vil ha en lettstelt bolig med alt på ett plan.
  • 8 av 10 eldre mener det er viktig å eie egen bolig i alderdommen. Like mange mener det er viktig å bo nær familie og ha plass til overnattingsgjester.
  • 4 av 10 eldre mener deres kommune i liten grad eller ikke i det hele tatt er forberedt på at det blir flere eldre.
Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com