Hjem Nyheter 1 av 4 unge: Kokain er like vanlig på fest som alkohol

1 av 4 unge: Kokain er like vanlig på fest som alkohol

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Stadig flere ungdommer opplever at kokain er vanlig på fest.

En fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Blå Kors kartlegger unges holdninger til narkotiske rusmidler. Den viser at stadig flere ungdommer opplever at kokain er vanlig på fest. Blå Kors er svært bekymret for denne utviklingen.

– Vi har den siste tiden sett en bekymringsfull økning i bruk og normalisering av kokain blant unge. Nå haster det med forebyggende tiltak, sier Camilla Lunde i en pressemelding fra Blå Kors. Lunde er organisasjonens leder for forebyggende arbeid.  

Relatert: Skremmende narko-tall: Mer kokain beslaglagt i fjor enn totalen mellom 2000 og 2022

Sosial status og press 

Respondentene i undersøkelsen svarer videre at de både opplever et slags press til å bruke ulike rusmidler, alt fra alkohol til kokain og MDMA. I tillegg sier 24 prosent at de opplever at man får økt sosial status ved å bruke ulovlige rusmidler på fest.  

 14 prosent sier de opplever et press om å prøve kokain. 16 prosent sier det samme om cannabis.  

– Funnene fra undersøkelsen vitner om en økende normaliser av kokain og andre ulovlige rusmidler, sier Lunde.

Les også: Han var politimann – og kokainmisbruker
Les også: Sønnen til hoppsjefen åpner seg om veien ut av rus: Håper erfaringene hans kan hjelpe andre

Blå Kors mener det haster med å iverksette forebyggende tiltak.

Blant tiltakene de trekker frem er at politiet må ha gode verktøy for å avdekke ulovlig rusbruk, og gode nok ressurser i det forebyggende arbeidet.  

Blå Kors etterlyser også flere arenaer i samfunnet hvor barn og unge har tilgang til attraktive og rusfrie tilbud, og ber om at det settes inn flere voksenressurser der barn og unge ferdes. 

De trekker også frem rusforebyggende arbeid i skolen, og understreker at det er viktig at at ungdommen kjenner til fakta, farer og konsekvenser ved bruk av rusmidler. Samtidig påpeker de at foreldre og foresatte er viktige foregangsmodeller for barna og må våge å ta samtalen om rusbruk.

– Og de må ikke være naive når det kommer til egne barn og rusbruk. Foreldre og foresatte må være tydelig til stede i ungdommenes liv, sier Lunde og legger til at ungdommene trenger trygge voksne som bryr seg.

– Mange unge føler seg  presset til å bruke illegale rusmidler siden vennene gjør det. Vi som står rundt ungdommene, enten det er foresatte, lærere, idrettsledere eller andre må snakke med ungdommen om venners innflytelse, gruppepress og hvordan de kan stå imot. 

Viktige tall fra undersøkelsen

  • 24 % sier de opplever at man får økt sosial status ved å bruke ulovlige rusmidler på fest.
  • 3 av 5 mener det er lettere å prøve kokain/MDMA når man har prøvd et annet illegalt rusmiddel først.
  • 14 % opplever press om å prøve kokain/MDMA.
  • 58 % ville ikke ha sagt fra til en voksen person hvis noen brukte kokain på fest.

Fakta om bruk av kokain

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com