in

10 000 ukrainske flyktninger bosatt i Norge hittil i år

Foto: jorono / pixabay

Krigen i Ukraina raser for andre året, og mennesker tvinges fortsatt på flukt. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) opplyser at det hittil i år er bosatt 10 000 ukrainske flyktninger i Norge.

 Siden krigen i Ukraina brøt ut, har 37 032 fordrevne ukrainere blitt bosatt i Norge av til sammen 354 kommuner over hele landet.


– Norske kommuner har lagt ned en kjempeinnsats i arbeidet med å få bosatt ukrainske flyktninger. Lokalsamfunnenes evne og vilje til å ta hånd om nye flyktninger er helt avgjørende for å lykkes med det viktige arbeidet med å bosette og integrere flyktninger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Aldri har det blitt bosatt så mange flyktninger så raskt. Det er historisk. Og nå ser vi også at kommunene evner å stå i det over tid, sier konstituert direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Lisbeth Fransplass Røren.

Kommunene har i snitt bosatt over 500 flyktninger fra Ukraina hver eneste uke hittil i år. Nesten 4 000 ukrainske flyktninger med kollektiv beskyttelse er på vei til å bli bosatt i en kommune i de nærmeste ukene. Det er ventet at bosettingen vil bli høy også resten av året.

– Mange kommuner har funnet gode og kreative løsninger for å komme i mål med bosettingen. Innsatsen som kommunene gjør for bosetting og integrering av flyktninger i Norge vil bli minst like viktig i året som kommer. IMDi vil fortsette å veilede og støtte kommunene i dette arbeidet, sier Fransplass Røren.

I januar i år anslo UNHCR at er i overkant av 7,9 millioner ukrainske flyktninger registrert i Europa,
inkludert Russland. Det skriver UDI i analysen «Scenarioer for antall flyktninger fra Ukraina i 2023» Antall interne fordreven er estimert til rundt 5,93 millioner.

UDI planlegger for at det vil komme 40 000 ukrainske flyktninger til Norge i år. Det lave scenarioet er mellom 8 000 og 20 000. Mellomscenarioet opererer med et anslag på 30 000 til 50 000, mens det høye scenarioet anslår 80 000 til 120 000 flyktninger.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

hemmeligheten

Læreren underviste i 45 år og hadde ingen nær familie. Da hun døde, ble hennes hemmelighet kjent

Madeleine McCann

Et tips fra hovedmistenktes tidligere venn satte i gang søket etter Madeleine McCann