Miljøaktivist Linda Koebner, har har i mange år kjempet for beskyttelse av dyr. Da hun var 23 år, ledet hun et prosjekt for å redde seks sjimpanser som hadde levd hele livet sitt i lab som forsøksdyr.

Tidligere var det vanlig å ta livet av dyrene når de var ferdig med testingen. Linda kjempet for sjimpansene sin verdighet, og det fulgte en stor kamp for å gi de mulighet til å leve i en svær, utendørs park.

Alle hadde vært født i fangenskap og hadde bodd deres første leveår i bur, så det var ikke et alternativ å slippe de helt løs og fri i naturen. En av sjimpansene trengte også daglig medisinsk hjelp.

Linda matet og tok vare på dyrene. Hun brukte mye tid med de, for å lære de å tilpasse seg livet utenfor buret de hadde bodd i. Hun lærte de å bli selvstendig. Etter en stund måtte Linda som enda studerte, reise fra dyrene. Det var trist, men hun visste at de hadde det så mye bedre nå enn de noengang hadde hatt.

Ca. 18 år senere, dro Linda tilbake. To av de seks som hun hadde reddet, levde fortsatt. Linda var forberedt på at dyrene nå var ville, sterke dyr med kraftige tenner som kunne være farlige. Hun hadde ikke noe tro på at de to kvinnelige sjimpansene Doll og Swing skulle kjenne henne igjen.

Når Linda nærmet seg dyrene imiterte hun lyden som sjimpanser lager når de hilser.

Linda kjente igjen de to sjimpansene og de hadde også lagt merke til henne. De sprang mot henne.

«Husker dere meg?» spør Linda, og da skjer det utrolige, en av sjimpansene tar rundt og klemmer Linda.

Det var ikke tvil om at Doll og Swing husket kvinnen som hadde reddet livet deres for mange år siden. De hadde aldri reagert på en slik måten mot fremmede.

Det ble et utrolig rørende møte for Linda som alltid kommer til å være et «familiemedlem» for sjimpansene. Hun var overlykkelig over det fine møtet og at hennes gamle venner hadde utviklet seg så flott.

Se det rørende møtet i videoen nedenfor og del gjerne artikkelen videre, flere skulle vært som Linda!