Helgens virale gladsak fra Norge ble spredt over hele verden. Over 1000 muslimer dannet ring rundt synagogen til jødene i Oslo. Det var kanskje en smule overdrevet..

Breibart.com melder at det i realiteten var snakk om rundt 20 muslimer som dannet «ringen for fred». De skriver at bilder fra mange vinkler, samt øyevitner kan fortelle at det egentlig ikke var nok folk til å danne en ring.

Osloby.no rapporterte at det var rundt 1300 personer tilstede under markeringen, veldig mange av dem etniske nordmenn. Internasjonal media slo dette opp som at det var over 1000 muslimer som viste sin støtte til jødene i Oslo.

Jeg ser at flere medier nå har plukket opp at verden «ble lurt», at det ikke var 13000 muslimer – men 20. Jeg ser også at flere sammenligner antallet(20) med antall muslimer som dukket opp i begravelsen til den muslimske terroristen i København(500). Det er selvfølgelig dumt at media har feilrapportert og at blant annet Reuters meldte videre at det var 1300 muslimer. Men det som er enda dummere med den glippen er at det nå virker til å bli et ensporet fokus på dette. Man glemmer det opprinnelige målet med denne aksjonen. Uansett om det var muslimer, kristne, eller jøder som var blant de 1300 personene – så var det så allikevel 1300 personer tilstede for å støtte oppunder en aksjon som fronter fred mellom religioner og folkeslag, la nå ikke det være glemt!