in ,

270.000 norske barn og unge spiser nesten ikke fisk

En fersk undersøkelse fra Sjømatrådet viser at 35 prosent av barn og unge spiser fisk sjeldnere enn én gang i uken. Godteri og snacks spiser de yngste derimot mange ganger ukentlig.

Gode kostholdsvaner tidlig i livet legger grunnlaget både for en god helse og sunne matvaner senere i livet.

Siden 2019 har Sjømatrådet derfor sett nærmere på fiskekonsumet til barn og unge i alderen 8-19 år. Årets undersøkelse som er gjennomført av Ipsos, viser at de fleste norske barn og unge fortsatt spiser fisk for sjelden – og de spiser fortsatt snacks og godterier langt oftere enn de spiser fisk.

Helsedirektoratet anbefaler fisk til middag 2-3 ganger i uken, i tillegg til fisk som pålegg. Men undersøkelsen viser at kun sju prosent spiser fisk til middag minst tre ganger i uken, og over halvparten spiser sjelden eller aldri fisk som pålegg. Seks prosent spiser så godt som aldri fisk til middag i det hele tatt.

Til sammenlikning spiser nesten 1 av 4 barn og unge snacks og godterier minst tre ganger i uken.

116.000 barn spiser nesten aldri fisk – 178.000 spiser godteri tre ganger i uka

I Norge bor det ca. 772 000 barn og unge mellom 8 og 18 år, ifølge SSB. Ser vi nærmere på antallet unge individer bak prosentandelene fra undersøkelsen får vi følgende:

• 6 % som sjelden eller aldri spiser fisk til middag utgjør over 46 000 barn og ungdom.
• Legger vi til de som spiser fisk kun 3-11 ganger i året, blir andelen 9 %, eller nesten 70 000 barn og unge.
• Totalt er prosentandelen på gruppen barn og unge som spiser fisk til middag sjeldnere enn én gang i uken 35 %, eller ca. 270 000 barn.
• 7 % som spiser fisk til middag minst tre ganger i uken utgjør ca. 54 000 barn
• 23 % som spiser snacks og godterier tre ganger i uken eller oftere utgjør nærmere 178 000 barn

Oslo-barna spiser mest fisk

57 prosent av alle barn og unge som får i seg fisk til middag 1-2 ganger i uken.

Blant disse er Oslo-barna best i klassen, mens barn og unge i Nord-Norge ligger nederst på tabellen.

I Oslo svarer 68 prosent at fisk står på middagsmenyen 1-2 ganger i uken. I Nord-Norge svarer 54 prosent det samme.

Barn og unge fra Nord-Norge skiller seg likevel ut blant dem som spiser fisk til middag hver dag. I nord sier fem prosent at de spiser fiskemiddag hver dag, mens totalen for hele landet er på to prosent.

Sammen med Oslo-barn, er det også flest barn i nord som får i seg en fiskemiddag 3-5 ganger ukentlig.

Det er relativt store forskjeller i kjønn og alder. 61 prosent av jentene mot 54 prosent av guttene spiser fiskemiddag 1-2 ganger i uken.

Undersøkelsen viser også at det er flest barn mellom 8 og 11 år i denne gruppen, og færrest i aldersgruppen 16-19.

Når de unge får velge selv

Til tross for at mange norske barn og unge spiser for lite fisk, synes 6 av 10 selv at de spiser fisk i passelige mengder.

Så mange som 7 av 10 sier samtidig at de godt kunne tenke seg å spise mer fisk dersom de selv fikk velge fiskeretter de liker.

I undersøkelsen ble deltakerne derfor stilt følgende spørsmål: «Hvis du skulle ha fisk til middag, hvilke av disse middagsrettene har du mest lyst på?»

Stekt laks viser seg å være den klare favoritten, og ble valgt av over halvparten. Deretter, i synkende rekkefølge, kommer fiskegrateng, fiskepinner, sushi og fiskekaker.

Stekt laks og sushi kommer spesielt høyt opp på listen hos unge i alderen 16-19 år. Suhsi kommer også høyt opp på listen hos barn og unge som bor i Oslo.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Da paret fant en hel haug med penger gjemt under plenen, skjønte de at eiendommen deres ikke alltid hadde vært et fredelig sted…

Sju-åringens mistet begge beina etter foreldrene torturerte han – nå slipper foreldrene ut av fengsel etter å ha sont halve tiden