Den siste uken har Sverige blitt rystet over en overgrepssak hvor fem menn var tiltalt for å ha gruppevoldtatt en kvinne.

Det ble funnet sperm fra tre av mennene på kvinnens klær, etter episoden som fant sted i et parkeringshus i august 2016. Det var ikke nok bevis for å domfelle mennene. Samtlige mistenkte er nå frifunnet av tingretten.

De fem mennene var anklaget for en gruppevoldtekt som skal ha funnet sted i et trappehus i Fittja i Sverige. Mennene er mellom 19-29 år og skal i følge anklagen ha forgrepet seg på kvinnen. Det skal minst ha vært 20 menn som observerte voldtektene.

Expressen skriver at på grunn av ressursmangel tok det ti måneder fra kvinnen anmeldte forholdet, til mennene ble arrestert av politiet.

Til tross for at man fant spor av spermen til tre av mennene på kvinnens klær, har mennene blitt frikjent på grunn av manglende bevis.

– Bevisene som anklageren har lagt frem i retten, holder rett og slett ikke for å domfelle noen. Påstandene og bevismaterialet henger ikke sammen, sier Erica Hemtke fra Södertörns tingrett til Expressen.

Foto: Svensk politi

I dommen kommer det frem at kvinnen har hatt seksuell omgang med mennene, men det går ikke an å bevise om det ble gjort med tvang eller om kvinnen frivillig var med på det. Retten finner heller ikke kvinnens forklaring som troverdig.

– De substanser hun hadde i kroppen, hennes mistillit til rettsvesenet og tiden som har gått siden hendelsen fant sted, kan ha spilt en rolle, skriver politiet.

En skam for rettsystemet

Kvinnens advokat, Elisabeth Massi Fritz, kaller dommen for «en skam for rettssystemet» og vil anke dommen.

– Ingen lovbrytere bør slippe unna en så hensynsløs og grov gruppevoldtekt. Dette er den verste gruppevoldtekten jeg har vært borti gjennom min 26 år lange karrière. Jeg mener at min klient ikke har fått en rettferdig rettssak og mener at det har sammenheng med hennes bakgrunn, skriver Massi Frtiz.