Hjem Helse Sjokkerende oversikt: 58 000 barn i grunnskolen blir utsatt for mobbing

Sjokkerende oversikt: 58 000 barn i grunnskolen blir utsatt for mobbing

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Forrige skoleår var det 11 500 flere barn fra 1. til 10. trinn som ble utsatt for regelmessig mobbing. Dette viser nye beregninger NTNU Samfunnsforskning har gjort for Dagbladet.

– Mobbing i skolen har ligget ganske stabilt over mange år. Nå er det en markant økning, sier pedagog, professor og forsker ved NTNU Samfunnsforskning Christian Wendelborg til Dagbladet.

På oppdrag fra Udir har Wendelborg ansvaret for rapportene om funnene i den årlige Elevundersøkelsen, der 460 272 norske skoleelever deltar. Udir forklarer at Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Og det er spesielt ett funn som bekymrer: Mobbingen i norsk skole er på rekordnivåer. Beregninger professor Wendelborg og NTNU Samfunnsforskning har utført for Dagbladet, viser at 58 000 barn i norske grunnskoler ble mobbet siste skoleår (2022/2023). Dette er en økning på 11 500 elever.

Undersøkelsen som ble sluppet tidligere i vinter er også omtalt av Utdanningsnytt. De skriver at det er små kjønnsforskjeller når det gjelder mobbingen, men forskerne ser at flere jenter enn gutter rapporterer om mobbing fram til og med 10. trinn.

Resultatene indikerer også at det er en tendens til at gutter og jenter opplever ulike måter å bli mobbet på. Jenter opplever mer indirekte mobbing ved å bli holdt utenfor og baksnakket på skolen, mens gutter opplever mer direkte fysisk mobbing som å bli slått dyttet eller holdt fast. 

Mobbing øker risikoen for et bredt spekter av helseproblemer, fravær og dårligere skoleprestasjoner. 

En oversikt fra Udir slår fast at det å bli utsatt for mobbing øker risikoen for

  • nedsatt selvtillit
  • ensomhet
  • emosjonelle plager som depresjon og angst 
  • psykosomatiske problemer som for eksempel hodepine, magesmerte, ryggsmerte, kvalme, anspenthet og søvnproblemer
  • selvmordstanker og selvmordsforsøk
  • psykotiske symptomer 
  • posttraumatisk stress-symptomer
  • atferdsproblemer og rusmiddelbruk

Forskningen viser også at å bli utsatt for aggressiv adferd øker sannsynligheten for selvskading.

LES MER:

Insta
TikTok
Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com