Dette er et sosialt eksperiment som ble laget til en reklame for Coca-Cola. Bakgrunnen for eksperimentet er at det visstnok skal ta 7 sekunder fra man møter en person til man har gjort seg opp en mening om den personen. Man har med andre ord 7 sekunder på å skape et førsteinntrykk av seg selv..

Coca-Cola plasserte derfor seks veldig forskjellige personer i et mørkt rom. De pratet sammen uten å kunne se hverandre. De kunne dermed ikke lage seg fordommer basert på utseende.

Når lyset ble slått på ble de overrasket…

Coca-Cola avslutter filmen med frasen: «Merkelapper er for bokser, ikke for mennesker»