in

Afrikanske elefanter er nær utryddet

elefant

Afrikanske elefanter har nå kommet på rødlisten – det betyr at det er hakket før det mange av oss kanskje har som vår første assosiasjon til et helt kontinent er utryddet.

Loxodonta africana, som den afrikanske elefanten heter på latin, er oppført på Verdens naturvernunion (IUCN) sin rødliste over Truede arter.

– Det er det største levende landbaserte dyret og finnes over store deler av Afrika sør for Sahara, men populasjonen blir stadig mer fragmentert. Historisk sett har krypskyting og illegal jakt etter elfenben og kjøtt vært den viktigste årsaken til at bestanden krymper, sier IUCN i et faktaark om den afrikanske elefanten.

Ulovlig jakt fortsatt en betydelig trussel i noen områder, men tap av habitat og fragmentering av gruppene på grunn av menneskelig aktivitet skaper også store utfordringer for elefanten over store deler av artens naturlige områder.

Samtidig som mennesker tar større og større del av elefantenes naturlige leveområder har det også blitt en økning i konfliktene mellom mennesker og elefanter.

To afrikanske elefant-arter

Situasjonen er forverret i mesteparten av Afrika, advarer IUCN ifølge Forskning.no.

Tidligere har elefanten på det afrikanske kontinentet blitt sett på som en enkelt dyreart, og den har blitt vurdert som sårbar, men ikke truet.

I IUCNs nylig oppdaterte liste skiller organisasjonen nå mellom to underarter av den afrikanske elefanten: Nemlig afrikansk skogselefant og afrikansk savanneelefant.

Det er spesielt skogselefanten som er hardt rammet. Antallet har blitt redusert med over 86 prosent de siste tre tiårene. Skogselefanten blir nå sett på som kritisk truet, ett skritt unna utryddet.

Bestanden av savanneelefanten har de siste 50 årene gått ned med minst 60 prosent og er nå rødlistet som truet.

LES OGSÅ: Retten beordret stenging av dyrehage – nå får verdens mest ensomme elefant flytte

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

par

10 tegn på at du er sammen med en narsissist

Nær en ny topp i innlagte corona-pasienter