in , ,

Ahus-forskere: – Funnet forandrer fortellingen om koronaepidemien

Forskere ved Ahus har funnet antistoffer mot covid-19 hos gravide i Ahus sitt nedslagsfelt helt tilbake til desember 2019 – en måned før det første tilfellet ble påvist i Europa.

– Funnet forandrer fortellingen om koronaepidemien, sier professor og overlege ved Akershus universitetssykehus, Anne Eskild, i en pressemelding fra Ahus.

Viruset ble, ifølge Wikipedia, bekreftet å ha spredd seg til Norge første den 26. februar 2020


– Dette var veldig overraskende. Vi undersøkte blodprøver tilbake til desember for å være helt sikre på å gå langt nok tilbake i tid, så vi hadde ikke ventet å finne positivt utslag så tidlig, forteller Eskild som har vært prosjektleder for studien. 

Antistoffer funnet allerede i desember 2019

Blodprøvene er hentet fra alle gravide kvinner i første trimester i Akershus universitetssykehus sitt nedslagsfelt i månedene desember 2019- desember 2020.

Som en del av svangerskapsomsorgen i Norge tas nemlig blodprøver av alle gravide kvinner for å sjekke for syfilis. Alle disse prøvene lagres også, med formål om å overvåke potensielle smittsomme sykdommer. 

– Det er antakeligvis få andre land som har tilgang på lagrede blodprøver på befolkningsnivå, og derfor finnes det få eller ingen andre retrospektive studier, sier Anne Eskild.

Forskningsgruppen fikk tilgang til å teste prøvene anonymt med hjemmel i smittevernloven. 

Rundt 500 prøver per måned er blitt testet for antistoffer mot SARS-CoV-2, altså koronaviruset. Det ble funnet ett positivt utslag i desember 2019, to i januar 2020, og ett i både februar og mars. 

Av de totalt 6520 kvinnene som ble undersøkt gjennom hele perioden, ble det påvist antistoffer hos 98 kvinner.

Ahus understreker med at det må tas høyde for at en viss andel falske positive utslag kan oppstå, men forskerne konkluderer med at funnene tyder på at viruset sirkulerte i Norge allerede i 2019. 

Trolig smittet i utla​ndet

Det foreligger ikke noen systematisk informasjon om hvem kvinnene som hadde infeksjon er, og om de hadde symptomer, men man kunne se at kvinnene som fikk påvist antistoffer før mars 2020 var født i Norge, Øst-Europa, Afrika eller Midtøsten.

– Mye tyder på at de enten er smittet i andre deler av verden eller via slektninger som har vært utenfor Norge, sier Eskild som mener funnene tyder på at smitten kan ha vært spredt i hele verden mye tidligere enn det vi før har trodd. 

De første kjente tilfellene ble godt kjent i desember 2019 fra den kinesiske byen Wuhan.

– Funnene våre forandrer historien om koronaepidemien både i Norge og i verden, sier Eskild.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Prins William heiet frem skolelaget til prins George

Slår alarm: Bakterieutbrudd ved mer enn ti norske sykehus