Hjem Nyheter Åpner for nok en booster-dose for personer over 80 år og eldre

Åpner for nok en booster-dose for personer over 80 år og eldre

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Folkehelseinstituttet (FHI) åpner nå for at de som er 80 år eller eldre kan ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Utover det opprettholdes eksisterende anbefaling.

– Folkehelseinstituttets vurdering er at vi åpner opp for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det, sier assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, i en pressemelding fra FHI.

Instituttet ser ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose (fjerde dose) til alle over 80 år, men mener dette kan vurderes og velges av den enkelte.

Kommunene bør tydeliggjøre på sine nettsider og eventuelt på andre måter hvordan de som ønsker ekstra vaksinedose må gå frem for å avtale tid til vaksinasjon. Ettersom tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, er det ikke behov for at kommunene aktivt kaller inn til vaksinasjon.

Den oppdaterte vurderingen er i tråd med det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og det europeiske legemiddelkontorets (EMA) vurderinger. De finner ikke faglig grunnlag for allmenn anbefaling av en fjerde vaksinedose til alle, men de skriver også at en ny oppfriskningsdose (dose 4) kan være aktuelt til personer over 80 år.  

Flere med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose

Folkehelseinstituttet ønsker at flere med alvorlig svekket immunforsvar tar en oppfriskningsdose. For de det gjelder er det fjerde vaksinedose. Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har ofte dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer.

I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales grunnvaksinasjon med 3 doser koronavaksine, samt én oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3 hvis de ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette.

– Vi ser at oppslutning om de tre første dosene har vært svært god, men det er fortsatt mange med alvorlig svekket immunforsvar som ikke har tatt oppfriskningsdose i tillegg. Vi ønsker at flere følger anbefalingen for å få økt beskyttelse sier Bukholm.

De fleste personer med alvorlig svekket immunforsvar vil ha oppnådd god beskyttelse dersom de har fulgt de gjeldende vaksinasjonsanbefalingene.

Gitt dagens kunnskap er det ikke behov for en generell anbefaling om ytterligere doser til gruppen som helhet nå.

– Enkelte personer med alvorlig svekket immunforsvar kan allikevel ha nytte av ytterligere doser. Dette kan for eksempel gjelde noen organtransplanterte personer som er blant de pasientene med mest alvorlig svekket immunforsvar, sier Bukholm.

Bukholm legger til at behovet for ytterligere doser er avhengig av blant annet alder, grunnsykdom og hvor alvorlig svekket immunforsvaret er.

Vurdering av om det er behov for ytterligere doser bør derfor gjøres i samråd med behandlende lege, i de fleste tilfeller vil det være sykehusspesialist som vurderer dette.

Fortløpende vurdering

De fleste av dem som nå er koronavaksinert etter norske anbefalinger, er svært godt beskyttet mot å bli alvorlig syke ved smitte. Dette gjelder for alle virusvarianter som har dominert i Norge i løpet av pandemien.

Behovet for videre vaksinasjon avhenger blant annet av hvordan viruset utvikler seg videre, og hvor lenge immuniteten opparbeidet gjennom vaksinasjon og tidligere gjennomgått infeksjon vedvarer i ulike grupper av befolkningen.

FHI opplyser at de følger situasjonen nøye, og vil gjøre jevnlige vurderinger i tiden fremover for tidlig å fange opp ny kunnskap om vaksinenes effekt, og for å kunne avdekke en eventuell endring i smittesituasjon eller sykdomsbyrde som tilsier behov for endring i vaksinasjonsanbefalingene.   

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com