in

Åtte tips for å slutte å røyke

røykeforbud
røykeforbud

Den svenske røykeslutteksperten advarer mot to klassiske feller mange gjør når de vil slutte å røyke.

I 2022 røykte cirka sju prosent av den norske befolkningen. Det viser tall fra Helsedirektoratet. Sju prosent tilsvarer rundt 320 000 personer. I tillegg sier omtrent like mange at de røyker av og til. Det er flest som røyker daglig blant dem over 45 år, færrest blant de yngste.

Både blant menn og kvinner har det lenge vært en stor nedgang i røyking, og andelen som røyker daglig er halvert de siste ti årene.


Relatert: Danmark vurderer forbud mot salg av tobakk- og nikotinprodukter

Lavest andel som røyker daglig finner man i Oslo og Akershus med 6 prosent. Høyeste andel i Finnmark med 13 prosent.

Helse Norge skriver at røyking skader nesten alle organer i kroppen og forårsaker mange sykdommer. Rundt 6 000 mennesker dør på grunn av røyking hvert år i Norge. Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken. Røyking er også den største risikofaktoren for tapte leveår i befolkningen. Nær halvparten av storrøykerne dør før de har blitt 70 år.

Alt dette vet røykerne selv veldig godt. Men det er fortsatt folk som røyker – og mange røykere har også et sterkt ønske om å klare å slutte. Absolutt alle vet at røyking er skadelig, men samtidig er nikotin et vanedannende rusmiddel. Det å knekke koden for å komme seg ut av nikotinets klør er noe som mange opplever som en stor utfordring.

Jesper Hellberg er helseutvikler og tobakks- avvenner ved Universitetssykehuset i Örebro. Nederst i saken finner du hans åtte tips for å mestre røykeslutten. Hellberg advarer mot å tvinge folk. Det fungerer nemlig ikke. Slik han ser det er det ingen vits å verken ramse opp hvilke helseskadelige effekter røyking har, eller å prøve å tvinge folk til å holde opp. Han mener den største utfordringen ved å slutte å røyke er å endre oppførselen sin og vanene sine.

Les også: New Zealands ungdommer vil aldri få lov til å kjøpe røyk i hjemlandet

– Målet er i stedet å finne følelsen «Å, så fint». Nå gir jeg opp sigaretter». Men det hjelper ikke å bare tenke tanken, man må forberede seg før man slutter å røyke, sier Jesper Hellberg til Aftonbladet.

Forberedelsene handler om å vite hvorfor du vil slutte. Hans tips er at røykere som ønsker å bli eks-røykere er å kartlegge vanene rundt sigaretter: Hvor, når og hvorfor røyker du? Veldig mye går ifølge Hellberg på vanen.

– Det er rutinene som vanligvis er vanskeligst å endre. Men hvis du holder øye med dem, forstår du hva som skjer når suget kommer og er bedre rustet for å motstå det, sier han.

Les også: Ny rapport: Jo, e-sigaretter er helseskadelige

Å trappe ned eller bytte til snus eller e-sigaretter mener han er en dårlig løsning. Om man trapper ned dreier alt seg om å vente på å få ta neste røyk. Og bytter man til snus er det bare å bygge bro mellom ulike produkter og aldri bryte vanen.

Dette er Jespers 8 tips til å slutte å røyke

Ikke vent på den perfekte muligheten, den kommer sjelden.

Du er ikke alene – mange har sluttet å røyke før, det er mulig og du kan.

Virker det vanskelig eller har du prøvd flere ganger? Ta kontakt med en som driver med røykeslutt, det øker sjansene dine. Det finnes flere offentlige prosjekter rundt i landet som kanskje kan hjelpe.

Se dine tidligere forsøk som viktige erfaringer. Hva fungerte og hva fungerte ikke?

Sett en dato innen 1-2 uker og hold deg til den!

Medisiner fungerer bra – men aller best når du kombinerer dem med en plan!

Røyksuget går som regel over i løpet av noen minutter – hold ut!

For de fleste avtar abstinensene etter dag 3-5.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Sa ja da Jan Thomas ringte og ville ha ham på frierføtter

Slik refinansierte Albert lånet sitt