fredag, februar 26, 2021

Olav Torvik Sem

Student i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, som fokuserer på meninger og ytringer for Sosialnytt.

Er religiøs tro og vitenskapelig tenkemåte forenlig?

Det er ingen tvil om at religion er en viktig del av livet for mange mennesker; men hvilket grunnlag er det for å hevde at religiøsitet er logisk, rasjonelt...

Hvorfor en sekulær stat er det mest rasjonelle

Det er flere viktige grunner til å se verdien i, og arbeide for, fremmelsen av en sekulær stat. Det første poenget som er sentralt å nevne er ganske enkelt...

Snusfornuftig statsbudsjett går opp i røyk

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen nok en gang foreslått å øke avgiftssatsene på blant annet tobakk og alkohol. Regjeringen har i sitt budsjett besluttet å øke satsene på...

Det norske monarkiet står i motsetning til demokratiske prinsipper

Det norske kongehuset, og det norske monarkiet, er for mange et kjært symbol på norsk tradisjon og historie. Det er bare ett grunnleggende problem; et monarki er udemokratisk. I...

Ytringsfriheten kan ikke vike

Grupperingen SIAN har i det siste skapt sterke reaksjoner – og det med god grunn. De aller fleste har fordømt SIANs agenda og budskap, og naturlig nok har så å...

Populært på Sosialnytt nå