Hjem Familie Baby-boom startet ni måneder etter korona-nedstengningen

Baby-boom startet ni måneder etter korona-nedstengningen

Del
X

De ni første månedene i 2021 ble det født 2037 flere barn i Norge enn samme periode i året før.

Den første toppen i fødselsratene kom ni måneder etter nedstengningen våren 2020, den andre kom etter en sommer med reiserestriksjoner.

I august meldte Statistisk sentralbyrå (SSB) at det mellom april og juni i år ble født 575 flere barn enn på samme tid i fjor.

Nå viser Medisinsk fødselsregisters foreløpige tall fra de første ni månedene i år at det har vært 2037 flere fødsler enn tilsvarende periode året før.

– Dette er interessant, ikke minst sett i lys av nedgangen i antall fødsler årlig, fra 63.000 til 53.000 fødsler i løpet av tolv år. Det er overraskende at trenden snur omtrent ni måneder etter nedstengningen av Norge våren 2020. Om denne tendensen bare er midlertidig eller vil fortsette, får vi vite mer om i løpet av et par år, sier overlege Ferenc Macsali ved Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Vendepunkt ni måneder etter nedstengningen

Januar 2021 var første måneden på flere år at fødselstallene økte. Denne måneden ble det født 215 flere barn enn i januar 2020, også det en økning på 4,9 prosent.

Barn som ble født i januar 2021 ble unnfanget i april 2020, bare noen uker etter nedstengningen av Norge den 12. mars.

Deretter fortsatte trenden med flere fødsler, og den største økningen ser vi i mars 2021. Denne måneden ble det født 376 flere barn enn i mars 2020, en økning på 8,3 prosent. De barna som ble født denne måneden ble unnfanget sommeren 2020, altså den første sommeren med koronatiltak og reiserestriksjoner.

– Vi har ingen vitenskapelig dokumentasjon på dette, så det vil bare være spekulasjoner. Det vanlige er at man utsetter å få barn i krisetider, så dette avviker fra mønsteret, svarer Ferenc Macsali.

Han viser til tidligere rapporter fra USA og Europa som har vist at opplevd økonomisk usikkerhet, påvirker fødselstall i negativ retning.

– Dette ser ikke til å ha påvirket de norske tallene. Foreløpige tall for resten av verden viser imidlertid at også Danmark, Nederland, Ungarn og Kroatia har økte fødselstall fra vinteren og våren 2021, men for de fleste andre europeiske land er det ingen endring eller nedgang, sier han.

Størst økning i nord

De nye tallene fra Medisinsk fødselsregister viser at fødselstallet økte i alle fylker og regioner i de ni første månedene i 2020 sammenlignet med 2021.

På fylkesnivå økte de to fylkene Nordland (+13,7 prosent) og Troms og Finnmark (+7,7 prosent) mest. Minst økning hadde Innlandet og Vestfold og Telemark.

Andregangsfødende øker mest

Kvinner som fødte sitt andre barn står for den største økningen med 900 flere fødte barn i perioden januar–september 2021 enn i den samme perioden i 2020.

Men også blant førstegangsfødende og andre flergangsfødende er det en økning.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com