Hjem Forskning Barna arver intelligensen fra mor – ikke fra far

Barna arver intelligensen fra mor – ikke fra far

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

En ny studie slår fast at om du er mor til intelligente barn, så er det deg selv du kan takke.

Flere studier har vist at X-kromosomet er ansvarlig for å bære intelligens.

Kvinner har to av disse kromosomene (XX) og menn har bare ett (XY) – så det er dobbelt så stor sannsynlighet for at de overfører intelligens til barna sine enn fedrene.

Det har vært flere studier som har forsøkt å bevise teorien gjennom årene. Det skriver den britiske avisen Mirror.

En studie ved Medical Research Council Social and Public Health Sciences Unit i Glasgow, avslørte at barns IQ har en tendens til å være lik mødrene deres.

Forskerne intervjuet barn hvert år fra de var 14 til de ble 22, og tok hensyn til ulike faktorer som utdanning og sosioøkonomisk status.

De fant ut at den beste prediktoren for intelligens var mødrene deres – barnas IQ var bare rundt 15 poeng forskjellig fra mors IQ.

Andre forskere har fremhevet at genetikk ikke er den eneste faktoren for å bestemme et barns intelligens.

Ifølge Psychology Spot er det anslått at 40-60 prosent av intelligensen er arvelig – resten kommer fra miljøet vårt.

Mor og datter
Barns IQ har en tendens til å være lik mødrene deres. Foto: Canva

Så menn kan fortsatt spille en veldig viktig rolle i barnas emosjonelle og intellektuelle utvikling ved å bygge selvtillit, leke og lære dem nye ferdigheter.

Store norske leksikon skriver om intelligens at det blir i psykologien brukt som et fellesnavn på menneskers evner til oppfattelse, tenkning og problemløsning, og da spesielt på de områder hvor en finner individuelle ulikheter.

Det finnes mange definisjoner på intelligens, fra «evne til abstrakt tenkning», til «utnyttelse av tidligere erfaringer i nye situasjoner». Noen forskere gir en videre definisjon av intelligens, som favner fra teoretiske evner til praktiske og sosiale ferdigheter.

IQ beregnes ifølge NHI slik at de som presterer på gjennomsnittet får en IQ-skåre på 100. De som skårer under gjennomsnittet får mindre enn 100, mens de som skårer over gjennomsnittet, får en IQ-skåre som er mer enn 100.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com