Sosialnytt har tidligere skrevet om at en av tre nordmenn dropper tannlegen på grunn av økonomi. Nå vil rødt at en million nordmenn skal få billigere tannlege.

Frifagbevegelse skriver i dag at Rødt går hardt ut mot dagens satsing på tannhelse. De foreslår i sitt alternative budsjett at flere nordmenn skal få dekket utgifter til tannlege. Forslaget deres vil koste tre milliarder kroner, men være til betydelig hjelp for en rekke nordmenn.

– Gratis tannhelse til flere er viktig i kampen mot Forskjells-Norge. Derfor er dette den største satsinga i Rødts alternative statsbudsjett. Her viser vi at det er mulig å komme ganske langt på bare ett år, sier Bjørnar Moxnes til Frifagbevegelse.

En av tre dropper tannlegen

FriFagbevegelse og Dagsavisen har tidligere i år utført en undersøkelse som viser at en tredjedel har utsatt eller unnlatt å gå til tannlege av økonomiske årsaker.

– Alle skjønner at det blir feil at lommeboka bestemmer om du har råd til sunne tenner eller ikke, sier Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

Gratis tannhelse til flere er viktig i kampen mot Forskjells-Norge, mener Moxnes. Foto: Pixabay

Forslaget til Rødt går derfor ut på å utvide den offentlige tannhelsetjenesten, slik at penger bevilget til tannhelse går til tannhelse og ikke privat fortjeneste. De viktigste støtteordningene i forslaget er:

• Alle skal få gratis tannhelsetjeneste frem til fylte 25 år.

LES OGSÅ
Disney gir fem millioner dollar til gjenoppbyggingen av Notre-Dame

• Når man er over 25 år skal det være et tak på egenandel på 2000 kroner. 40% av utgifter som overstiger dette skal refunderes.

Hva mener du? Er det for dyrt å gå til tannlegen i dag? Så dyrt at du faktisk har droppet det? Trykk på deleknappen dersom du mener at dette er et godt forslag som vil gagne mange nordmenn!