Hjem Blomster Blomster langs åkrene: Kan redusere behovet for sprøytemidler

Blomster langs åkrene: Kan redusere behovet for sprøytemidler

Forskning viser at å dyrke blomster langs åkrene kan bidra til å redusere bruken av sprøytemidler. Kantsonene langs veikanter, bekker og jorder kan nemlig være til stor hjelp for nyttige insekter.

Disse kantsonene er hjem til mange forskjellige insekter, inkludert gulløyer, marihøner og blomsterfluer. Disse insektene spiser skadedyr som bladlus, som kan skade avlingene. Gulløyer, for eksempel, har larver som kan spise opptil 700 bladlus på noen få dager, ifølge Folkehelseinstituttet.

Gunda Thöming ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har forsket på hvordan tilrettelegging for nytteinsekter kan redusere antallet skadedyr. Hennes studier viser at ved å gi insektene blomster og overvintringsplasser, kan antallet skadedyr reduseres betydelig.

Resultater fra forsøkene

I 2020 fullførte Thöming og kollega Geir K. Knudsen en studie der de tilrettela for gulløyer på tre forskjellige åkerlapper i Akershus og Østfold. De anla blomsterstriper og satte opp insekthotell, og fant at tilstedeværelsen av gulløyer bidro til å holde bladlusbestanden under skadeterskelen.

Ville blomster i kanten av jordene har mye å si for insektene. Foto: Gunda Thöming

Mens forsøkene brukte blomsterstriper med utenlandske blomster, peker Thöming på at naturlige kantsoner kan være enda bedre. Blomsterstriper kan introdusere fremmede arter som kan bli ugress, mens naturlig kantvegetasjon allerede har et godt samspill mellom planter og nyttedyr.

Ifølge Thöming kan enkle tiltak som å slå gress på riktig tid og høyde, samt redusere gjødsling nær kantsonene, forbedre forholdene for nyttedyr. Dette kan føre til flere blomster og dermed flere nytteinsekter.

– For eksempel veikanter, eller grensebelter mellom åkrene. Der er det ofte steinstrukturer med litt gamle trær inne imellom, litt gress og ville blomster. Det er akkurat det som er gode habitater for insekter og nytteinsekter, sier Thöming til forskning.no.

Fremtidige prosjekter

Thöming og hennes kolleger planlegger å søke om støtte til et større prosjekt for å undersøke hvordan naturlig kantvegetasjon kan fremmes. Dette prosjektet vil se på hvilke tiltak som kan hjelpe nyttedyrene og forbedre biologisk bekjempelse av skadedyr.

I det norske jordbrukslandskapet kan steinhauger og steingjerder på grensen mellom to jorder spille en avgjørende rolle for insekter. Foto: Gunda Thöming

Å sette fokus på kantvegetasjon og biologisk plantevern er viktig, spesielt før disse naturlige habitatene eventuelt blir redusert. Kantsoner er allerede kjent for å være viktige for pollinerende insekter, og nå ser vi også deres betydning for bekjempelse av skadedyr.

Bruk av naturlige fiender som gulløyer, marihøner og blomsterfluer kan redusere behovet for kjemiske plantevernmidler. Ved å tilrettelegge for disse insektene gjennom kantvegetasjon og blomsterstriper, kan bønder få hjelp til å holde skadedyrene i sjakk. Dette gir ikke bare bedre avlinger, men også et rikere naturmangfold.

Forskningen er fortsatt i tidlig fase, og mer studier er nødvendig for å bekrefte funnene i ulike typer avlinger. Men resultatene så langt er lovende, og antyder at naturlige metoder kan være en effektiv løsning for fremtidens landbruk.

  1. Overmodne bananer
Tags:

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com