in ,

Breivik med nazihilsen i retten – ber om prøveløslatelse

breivik
Foto: Skjermdump Youtube

22. juli 2011 står brent fast i bevisstheten til nordmenn. 77 mennesker ble ofre for Anders Behring Breiviks grusomme terrorhandlinger.

Åtte personer mistet livet da en gjødselbombe gikk av i regjeringskvartalet i Oslo og 69 mennesker ble drept da Anders Behring Breivik, som dengang var 32 år gammel, løp rundt og skjøt ungdommer på AUFs sommerleir.

I 2012 ble Anders Behring Breivik dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. Han ville trolig fått en strengere straff i dag: Etter 2012 ble straffeloven endret. I dag kan særlig alvorlige terrorhandlinger straffes med inntil 30 års fengsel, og forvaringsdommer kan ha en minstetid på 15 år, skriver Dagbladet


Ny rettsrunde

Nå har Breivik begjæret seg prøveløslatt. Det er satt av tre dager til rettssaken som går fra Skien

– Vurderingstemaet er oppsummert: Er det fare for at Breivik på nytt vil begå alvorlige lovbrudd som vil være en fare for liv og helse?, spør statsadvokaten ifølge VG da retten ble satt i det provisoriske rettslokalet i Skien fengsel tirsdag.

Der skal Telemark tingrett vurdere den terrordømte 42-åringens begjæring om prøveløslatelse.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir viet mye tid i sitt innledningsforedrag til å gjennomgå hvert enkelt drap Breivik begikk 22. juli, og også skadeomfanget på de overlevende etter terrorangrepene.

– Dette handler ikke hva soningsregimet til Breivik i detalj innebærer og hva man måtte mene om det. Det store temaet her er faren forbundet med løslatelse, sier hun ifølge avisa.

NRK skriver at Karlsdottir som er aktor i saken, mener Breivik fortsatt er for farlig til å løslates. 

Nazihilsen

Da Anders Behring Breivik, nå 42 år gammel, ankom rettssalen holdt han ifølge Dagbladet opp plakater med ordlyden «Stop your genocide against our white nations».

Slike plakater er også festet til PC-veska hans. Han gjør en nazihilsen og sier til media at han vil komme tilbake til spørsmålet om han angrer terrorhandlingene 22. juli 2011 «på et seinere tidspunkt».

Dersom Telemark tingrett kommer til at Breivik fremdeles kan utføre politisk vold, må de fortsette å holde ham innesperret.

Under aktors innledningsforedrag løftet Breivik en av propagandaplakatene han har laget seg.

Dommer Dag Bjørvik slo i bordet umiddelbart og sa:

– Breivik slutt med de plakatene. Jeg vil ikke ha sånt under aktors innledningsforedrag.

Derfor kan han begjære prøveløslatelse

Nå begjærer Anders Behring Breivik seg prøveløslatt. Det har satt følelsene i kok for mange. Flere overlevende etter terrorangrepet på Utøya og foreldre som mistet barna sine i det som er den

Bakgrunnen for at han kan begjære seg prøveløslatt er at Anders Behring Breivik er ilagt forvaring. Forvaringsdom er forbeholdt de farligste forbryterne, og kan idømmes dersom det anses å være fare for nye alvorlige forbrytelser etter endt soning av den vanlige fengselsstraffen. I prinsippet risikerer forvaringsdømte å sitte i fengsel livet ut.

Samtidig kan den dømte begjære prøveløslatelse når minstetiden er utløpt. Det er dette Anders Behring Breivik nå har gjort.

Teoretisk sett kan Breivik begjære seg løslatt hvert år, framgår det av straffeloven, men rettsprosesser tar tid: begjæringer skal inngis, vurderinger og innstillinger innhentes og rettssaker skal berammes og gjennomføres. Derfor tar det trolig rundt tre år mellom hver gang Breivik får prøvet en løslatelsesbegjæring i retten, opplyser forsvareren hans, advokat Øystein Storrvik, ifølge Nettavisen til Dagbladet.

Dette er rettsprogrammet

Dag 1

Kl. 10.00 Retten blir satt

Kl. 10.30 Innledning ved aktor og kommentarer fra forsvarer

Kl. 11.30 Tiltaltes forklaring

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 12.45 Tiltaltes forklaring fortsetter

Kl. 14.00 Spørsmål fra aktor og forsvarer

Dag 2

Kl. 09.00 Pär Öberg, Den nordiske motstandsbevegelsen (forsvarers vitne)

Kl. 09.30 Psykiater Randi Rosenqvist (om risikovurderinger av Breivik)

Diverse vitner og dokumentasjon

Dag 3

Dokumentasjon, prosedyre aktor, prosedyre forsvarer

Retten kan gi Breivik anledning til å gi noen avsluttende kommentarer før saken tas opp til doms.

Kilde: NRK

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

2.000 skader etter ekstremværet Gyda –ekstremvær har kostet 30 milliarder på 10 år

Dansk hund rømte nyttårsaften – kom til rette på Geilo 15 dager etter