Hjem Dyr Brudd på regelverket i mer enn halvparten av tilfellene der Mattilsynet sjekket dyrevelferd: Flere alvorlige saker og flere politianmeldelser
Dyr

Brudd på regelverket i mer enn halvparten av tilfellene der Mattilsynet sjekket dyrevelferd: Flere alvorlige saker og flere politianmeldelser

Mattilsynets tilsyn med dyrevelferd i årets åtte første måneder avdekket 749 dyrehold med brudd på regelverket.

I 2022 avdekket Mattilsynet brudd på regelverket i 974 dyrehold av 1904 tilsyn med dyrevelferden. Det ble funnet brudd på regelverket i litt over halvparten av dyreholdene der det ble ført tilsyn med dyrevelferden. Dette er en økning på 6 prosentpoeng fra 2021. Andelen svært alvorlige brudd var lav. Det var  alvorlig vanskjøtsel i 41 dyrehold. Det er 12 flere enn året før, og Mattilsynet fattet vedtak om avvikling i 21 dyrehold i 2022 – 6 flere enn i 2021.

Sammenlignet med fjoråret sier Mattilsynet nå at det er en økning i brudd på regelverket i de første åtte månedene av 2023.

Fra 1. januar til 31. august var Mattilsynet på tilsyn i totalt 2 274 dyrehold, og gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 1 377 av dem. Selv om dyrevelferden ikke ble vurdert spesielt i alle de 2 274 dyreholdene, sier Mattilsynet i en pressemelding av de ville fulgt opp dersom det var vesentlige utfordringer. 

Det ble funnet brudd på regelverket i litt over halvparten (54 prosent) av dyreholdene der det ble ført tilsyn med dyrevelferden. Dette er en økning på 3 prosentpoeng fra samme periode i 2022.

Mattilsynet sier i meldingen at andelen svært alvorlige brudd i årets første åtte måneder var lav. Samtidig understreker de at de nå går nå oftere på tilsyn i dyrehold som har størst risiko for dårlig dyrevelferd. Derfor er de nøye med å understreke at tallene er ikke representative for alle norske dyrehold. 

– Vi ønsker å utnytte ressursene best mulig ved å spisse innsatsen og føre mest tilsyn der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst, sier Nina Brogeland Laache, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon dyrevelferd. 

Relatert: Mattilsynet og politiet går ut med viktig melding til hundeeiere

Avdekker flere alvorlige saker 

På statsbudsjettet for 2022 fikk Mattilsynet 20 millioner kroner ekstra, øremerket dyrevelferd. Ekstrabevilgningen bidro til å styrke innsatsen på området, blant annet gjennom en egen dyrevelferdssatsing. Satsingen har fortsatt inn i 2023. 

– Vi får mer målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger, bedre bruk av data slik at vi kan  risikobasere den offentlige kontrollen, og mer systematisk oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, sier Brogeland Laache. 

I løpet av årets første åtte måneder avdekket Mattilsynet alvorlig vanskjøtsel i 38 dyrehold. I samme periode i 2022 avdekket Mattilsynet alvorlig vanskjøtsel i 26 dyrehold. 

I perioden har Mattilsynet levert 45 politianmeldelser om dyrevelferd. Blant disse er det 26 saker som omhandler forskjellige former for vanskjøtsel. I tillegg har Mattilsynet anmeldte 6 saker som omhandler brudd på gjeldende vedtak fra Mattilsynet, for eksempel brudd på aktivitetsforbud. I samme periode i 2022 meldte Mattilsynet 32 saker til politiet. 

Nøkkeltall for første og andre tertial 2023

  • Mattilsynet mottok 8 873 bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Det er en økning på ca. 19 prosent fra samme periode i 2022, og på omtrent samme nivå som i 2021.  
  • Mattilsynet gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 1 377 dyrehold. Det er økning på 4 prosent fra samme periode i 2022.  
  • Mattilsynet avdekket brudd på dyrevelferdsregelverket i ca. 54 prosent av dyreholdene vi førte tilsyn med. Dette er en økning på 3 prosentpoeng fra samme periode i 2022 
  • Mattilsynet fant alvorlig vanskjøtsel i 38 dyrehold. Det er 12 flere enn i samme periode i 2022.  
  • Mattilsynet fattet vedtak om avvikling i 26 dyrehold. Det er 16 flere enn i samme periode i 2022.  
  • Mattilsynet ila totalt 36 aktivitetsforbud. Det er 4 flere enn i samme periode i 2022.  
  • Mattilsynet brukte overtredelsesgebyr i 22 dyrehold.  Det er 8 færre enn i samme periode i 2022.  
  • Mattilsynet leverte 45 anmeldelser om dårlig dyrevelferd til politiet. Det er 13 flere enn samme periode i 2022. 

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com