in

Cambridge-professor om velferdsstaten: Dere aner ikke hvor godt dere har det!

Ha-Joon Chang er en verdensberømt økonom fra Sør-Korea. Professoren som jobber som foreleser med Cambridge University og tidligere har vært konsulent for verdensbanken mener at vi bør verne om velferdsmodellen vår.

Til danske Politiken forklarer professoren:

– Spør du meg er den skandinaviske modellen det store samfunnsideal. Dere må virkelig verne om den. Når dere klager over tingenes tilstand, så skyldes det simpelthen at dere ikke har forsøkt å bo andre steder enn i velferdsstatens innerste hjertekammer.


Både sterk vekst og velferd

Mannen som i 2014 ble kåret til en av de største tenkere i verden av Prospect magazine påpeker at Skandinavia har hatt en like god økonomisk vekst som USA de siste 50 årene, til tross for en omfattende velferdsordning.

Chang mener det er en styrke at de Skandinaviske landene har en befolkning som er omstillingsdyktige, fordi man her kan skifte jobb uten at det har store konsekvenser for økonomien.

Eldre i Norge har det best i verden

Et barometer som måler hvor i verden eldre har det best i forhold til helse og velvære rangerer også Norge som verdens beste land for eldre mennesker. I følge NRK har barometeret tatt høyde for elementer i de eldres hverdag som produktivitet og deltakelse, helse, økonomisk likestilling mellom samfunnsklasser, tilhørighet og sikkerhet.

Vi bør med andre ord gjerne ikke være så misfornøyd med tingenes tilstand i det landet vi lever i?

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Liten gutt ble bitt 15 ganger i barnehagen – personalet merket ingenting!

Flere hunder forlatt for å dø under flommen i Texas