in ,

Covid19 som mulighet

Først av alt, det er trist med alle som har gått bort av, med eller av hva som helst, enten det er Covid19 eller andre årsaker. Sykdommer og død er trist, vondt og en stor sorg. Dette er livet fra at vi blir født, lever og skal dø. Alle som bryr seg og engasjerer seg om Covid19, bedriver nettopp en omsorg for livet. La oss lytte dypt til hverandre og nærme oss hverandre. Vi trenger ikke å gå til dette mønsteret der vi var 3-5 år og sa at de som mente noe annet var dumme. Se det hele litt på avstand, og utforsk heller dette litt nærmere, for vi gjør alle vårt beste ut i fra vår forståelse og hva vi har mulighet til. Det betyr ikke at noen vet bedre, men noen har fokus på en annen del av dette. Ergo er tiden inne for myndighetene å vise hva de er laget av, slik at de lytter til alle aspektene. 

Vi har en enorm krise i verden. Det er ingen kontakt og forbindelse i vår felles bevissthet. Resten av naturen har denne forbindelsen, mens mennesket har fått internettforbindelse og mistet kontakten med både seg selv, hverandre og alt vi er en del av. Det er helt nødvendig med en oppgradering. Løsningen krever tillit, dialog og lytting der ingen blir kneblet. Det er frihet og kreativitet som kan hjelpe oss, og absolutt ikke kontroll og makt. Det siste skaper splittelse, frykt og aggresjon, og får frem det mest primitive i mennesket. 


Det skrives mye om hva Covid19 er. Det er mange måter å se det på, og det kan graderes fra for eksempel en pandemi til en influensa. Dette leder bare til diskusjon av frykt og aggresjon. Det blir bare ord, ord og bla, bla, bla…  Hva med å se på Covid19 som et stort verdensomspennende valg for menneskeheten? Hva om dette er en utstrakt hånd fra universet, eller hva om det bare er summen av menneskets selvorganisering? 

Uansett kan vi bruke vår forestillingsevne til å tenke oss hva det gjør med oss om vi tenker på Covid19 som en nydelig blomsterbukett, en omfavnelse eller et hint om det viktigste og mest meningsfulle som er for våre liv. Vi har vel alle blitt mer klar over vår dødelighet, hvordan vi lever livet og hva vi har behov for og hva som er viktig for oss. Helse og liv er åpenbart. Trygghet og sikkerhet er klart. Nærhet, omsorg og kontakt er tydelig. Det er kanskje uenighet om frihet, selv om det trolig er noe alle er opptatt på i litt ulike perspektiver, om det er nå eller senere, konkret, abstrakt eller på hvilket nivå og aspekt det tas utgangspunkt i. 

Vi hadde ikke ant noe om Covid19 dersom media ikke hadde fortalt oss om det. Nå vet vi hvor det kommer fra, og vi har vel et par teorier om hvordan og hvorfor. Kan noen ta tak i rotårsaken, slik at ikke det skjer igjen? Det er frykt mellom, gjennom og over hele kloden, og skaper utelukkende ødeleggelse som gir lidelse. Kommunikasjon, krav, forslag og forhandlinger om å forebygge ny pest, krig og hungersnød er av største betydning. Da trenger menneskene tillit, slik at forpliktelser kan skje og vi kan skape noe godt sammen. 

Vi skal ta på dypeste alvor det vi kaller Covid19, for det er vår mulighet til å nå et nytt nivå av liv på jorden. Dersom vi starter med å dele opp Covid19 i noen ulike nivå, så kan vi begynne på nivå 1 der vi skal planlegge, sikre og passe på at ikke sykehusene blir oversvømt. Det ser ut til at myndighetene gjør den jobben grundig, så kan vi alle gjøre de tiltakene som er nødvendige, balanserte og fornuftige. På nivå 1 kan for eksempel tiltaket med munnbind diskuteres ut i fra fakta. Slik de brukes og hvilken effekt de har er noe vi kan ta til etterretning. Psykologisk er det svært betenkelig å dekke til ansiktet, så det er nevnt, og det har ingen god effekt for oss. 

Nivå 2 kan handle om helheten for helse og liv, noe som er helt nødvendig å belyse. Tiltakene går utover andre som har behov for helsehjelp nå. Videre er det alt som er stengt ned og alle aktivitetene vi frarøver folk som gir kontinuerlige tap og voldsomme synergieffekter. 

Nivå 3 kunne handlet om helheten og konsekvensene gradert fra a til å, fra det vi naivt kan håpe på, som noe som går over, til det som eskalerer, der vi alle er chippet og har mistet frihet og rettigheter om vi ikke er vaksinert.  

Faren for at vi mister frihet, trygghet og glede, dersom vi blindt stoler på de få som har makt, kontroll og penger vil kunne føre til det alle egentlig er redde for: Vi vil miste alt! 

Vi vil alle det beste, selv om det finnes noen som kun vil bygge imperier og tjene penger,eller blir gale av makten de forvalter. Enkelte tåler det heldigvis, og jeg håper vi har myndigheter som nå gjør det eneste riktige, nemlig å se hele bildet og lytte til alle medisinerne. Det er i dag for mange som ikke våger å si hva de vet og tenker, for da mister de jobben sin, får refs eller blir sosialt og profesjonelt ødelagt. Vi trenger at myndighetene viser at det er frihet, trygghet og at det viktigste er å finne sammen ut det aller beste i denne situasjonen. 

Vi er i et felt sammen, og vi skaper en ny vei sammen der tillit smelter frykt. Med tillit  får vi lettere kontakt med oss selv og kan slippe alt det gamle som er vondt. Du er fri og fullkommen, så det er viktig at du tar kontrollen, makten og friheten selv, og tar din posisjon i eget liv som er bak roret. Sammen kan vi da gå videre og forplikte oss. Det er alltid rekkefølgen mellom mennesker. Først tillit, så forpliktelse og så kan vi få til noe sammen.  

Vær ikke styrt av frykt, men la det være tillit i deg slik at du både kan forstå hva som er rett og hva som er galt.  Vil du ha hjelp til å kollapse frykt og angst? Ta kontakt med vår klinikk for online timer: Bergen Helhetsklinikk tlf. 948 555 96.      

“I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.”

Frank Herbert, Dune

Alle elsker friheten til å kjenne på alt som er godt, og det er de deilige følelsene og de tankene det er godt å tenke på. Likevel er det daglige handlinger fra media og myndigheter som kan betraktes som stressing, skremming og krisemaksimering. I stedet skulle det vært fokus på det vi vil ha, og gode nyheter og en helhetlig formidling som var balansert. Det ville vært interessant og konstruktivt. Nå er det svært mange som ikke kan forholde seg til medier siden de er belastende og lite tillitvekkende. 

Det er nødvendig å ha online dekning med den delen av signalene fra de ubehagelige følelsene og de kritiske tankene, for at en kjenner klarhet på grenser, feil, uakseptabelt, urettferdig og gal kurs for seg selv. Følelser er signaler som gir deg muligheten til å navigere rett for den du er i ditt liv. Det er som et utvidet sanseapparat. 

Noen erklærer at de har fått svarteper / offerkortet og en dårlig dag / et dårlig liv. Det er angst, frykt eller stress. Denne tilstanden av muskler som spenner seg, pust som kveles av kraftig bremsing som veksler med hyperventilering, akkompagnert av tankemessig krisemaksimering og produksjon av indre bilder som er verdig en vinner innen skumleste og frykteligste skrekkfilm. Tenk om tunnelene og broene raser sammen, tenker de, men de kunne valgt å tenke på hvor vakre broene er og hvor fin utsikt det er over havet. De kunne tenkt på hvor mye tid de sparer ved å kjøre gjennom tunnelen, eller de kunne hørt på nydelig musikk mens de tenkte på de som betyr noe. 

Mens de som ikke har kontakt og tror de er verden, står på toppen av verden og styrer verden mot slutten med makt, kontroll og de skremmer til taushet.  De ser ut som om de har selvtillit, mens de støtter seg på hersketeknikker og autoritær ledelse. Disse er også redde, for hvem er ikke det? De er redde for å miste status, posisjon, makt og de er redd for å bli avslørt for innerst inne vet de at det er noe viktig de ikke har kontakt med – seg selv. Folk er redde for andres meninger, for konflikter og for hva andre vil si om de er seg selv og gjør som de ønsker seg. Det er egentlig ikke noe alternativ, og likevel kan de komme til meg og si at de vet ikke hvem de er og de vet ikke hva de vil. De bare springer i rotteracet og hamsterhjulet er alt de vet om som alternativ. Det er pest eller kolera, til tross for alle mulighetene som faktisk er mulig å kjenne på. 

Kanskje alle er redde for å miste alt de har, og jeg spør meg selv om når de skal starte på leteaksjonen som handler om å hente frem den de virkelig er. Alle er mye mer enn det de ser i speilet. De vet så godt at de sloss med seg selv, og at de får veldig vondt og bruker opp livet på det materielle og de sakene som er ufarlige og diskutere. 

De som er sammen er redd for å spørre hverandre om det som er viktig, og behandler heller hverandre dårlig for at det skal kjennes ut som det er best at de går fra hverandre. Likevel er det å dele seg den største frykten. Når hat og kjærlighet lever sammen, blir det full forvirring og det er ingen takt og tone. 

Hvorfor styres vi av frykt når vi kunne valgt å støtte oss på tillit og godt tankegods. Vi vet at glede og trygghet er bedre enn sinne, sorg og angst. Hvorfor klarer vi ikke å løse dette verdensproblemet som skaper krig og hat? For frykt er farlig og ligger bak all smerte. 

Vi vet at tiden går og at alt er i bevegelse, og likevel er det som om livet er statisk enda det bare er en tilstand i hvert av disse øyeblikkene vi lever. For en tilstand kan endre seg til en annen, og ved å tenke på noe bedre, våge seg ut på tankerekker av glede, smil, håp og tillit så kunne det blitt bedre og bedre øyeblikk. Medisinen gir psykologiske krykker som er permanente gjennom medisiner som verken tar bort angsten, men skaper den og skaper hjelpeløshet og mistillit til egen kraft og styrke. 

Hva er din drøm, visjon eller livsoppgave? Hva driver deg? Min livs intensjon er å gjøre mitt for bedre helse og livskvalitet hos folk. Hvordan skal vi egentlig bli gode samarbeidspartnere og fungere best mulig hele denne flokken som for tiden lever sammen på en klode? Dette blir både filosofisk og dagligdags på en gang, for det er kanskje selve livet. 

Jeg jobber ofte med mennesker som isolerer seg… , noe som er svært uheldig og kan være farlig. At vi blir innestengt er helt nytt for oss, og selvsagt er alt nytt en utfordring. Hadde dette vært Svartedauen, SARS eller Ebola, er det ikke tvil om at vi alle måtte gjøre alt og vårt aller ytterste for å unngå alt og alle. Det fikk være det samme med huset, jobben og alt, for det ville bli en helt ny tid der de som overlevde begynte helt på nytt og var lykkelige for å ha overlevd. Med Covic19 er det i følge mange viktigst å passe godt på de syke og gamle, samt at vi alle vasker hender osv., og er hjemme om vi er syke. 

Hva med barna? 

Barn forstår i alle fall ikke korona restriksjonene, så vi foreldre blir dumminger og de finner ingen mening i det. De trenger å leke, og gråter høylytt for at det ikke er plass til å ha besøk hos oss, siden vi allerede overskrider tallet 5 her i Vest. Vi er faktisk 6 stk, og i tillegg har vi en diger katt som har opptil flere kjærester i nabolaget. Har myndighetene tatt i betraktning at katter kan spre Korona? Ikke for å skape ytterligere panikk og krisemaksimering, men disse kattene er frie sjeler og gjør nøyaktig som de vil. Om det blir påbud om innestengning av kattene i landet, så bør Dyrevernet gripe inn. Våre barn skal vi foreldre ta vare på, så vi gjør vårt beste som aktivitetsledere, pedagoger og foreldre. Rollene kolliderer, men mest av alt kolliderer all bakingen og den gode maten med våre intensjoner om å bygge immunforsvar og gå ned i vekt så vi ikke er i risikogruppen for å dø av Korona. 

Barn har den tilliten og lykkelige forventningen til livet. Denne makten og kontrollen som voksne holder på med er feil. Tenk om vi kunne møte hverandre gjennom dialog, og lytte dypt til meningene til hverandre. Alle muligheter kan sees på sammen. Denne polariseringen, fraksjoneringen og oppdelingen skaper bare oppgitthet og frykt. Folk er fengslet og fastlåst. 

Barn har noe helt spesielt fra de kommer til verden. De rommer helheten av livet og disse øynene rommer en dyp intelligens. Det er nok mange som ikke våger å føle seg mindre enn et nyfødt barn, og så er det flere og flere som ser at det er en intelligens i naturen og i alt levende som er natur – som henger sammen. 

Slik som at det er en kontakt mellom fiskene og fuglene som beveger seg som enheter, er det også en kontakt mellom mennesker. Vi er i et felt og i en helhet sammen, og da er det en dårlig ide å behandle andre dårlig. Dersom du skader andre, vil dette samtidig skade deg selv. For du er åpenbart del av en helhet, og derfor er det på tide å begynne å operere med godhet til både deg selv og alle rundt deg. Vi er alltid knyttet til alt. Vi kommer fra alt, og vi blir til alt. 

Når mennesker bruker ressurser på å asfaltere jorda som skulle brødfø oss, så vil naturen ødelegges og vi blir samtidig mer skadet. Gjennom effektivitet i produksjonslinjene spiser vi gift og konserveringsmidler, og blir veldig overrasket når vi utvikler livsstilssykdommer, kreft og andre former for sykdom. Det fornektes at dette har sammenheng med kvaliteten på hva vi spiser, og selv om all dokumentasjon foreligger så er det makt, kontroll og penger som styrer hva folk flest skal tro, være og gjøre. 

Frykten er belegget som mørkelegger klarheten. Det har blitt en stillhet og en tomhet som gir oss mulighet til å fordype oss i disse spørsmålene som ingen andre kan finne ut for deg. Du kan derimot selv utforske hva bevissthet er. 

Du kan lukke øynene og puste mens du kjenner innover i deg selv. Kvantefysikken sier at alt er bølger, og at det er en tid for orden og en tid for energi. Det er så mye mystisk og uforklarlig i dette universet, og likevel drar heller vitenskapsmennene ut i verdensrommet enn å fordype seg i vårt innerste som du kan være i kontakt med hele tiden om du ønsker. 

Grunnlaget for liv og universets lover er skremmende for de som tror verden er slik vi tenker. Det er på tide å ta tak i dette, for med den makten mennesket har til å ødelegge for seg selv, skremt som vi er, så er vi ikke i stand til å ta vare på alt som er. 

Frykten påvirker alt i ditt liv. Du spiser sjokolade fordi du er redd. Du snuser fordi du er redd. Du sover dårlig fordi du er redd. Du blir deprimert fordi du er redd. I et verdensbilde skjer alt vondt på grunn av frykt. 

Ordet frykt eller angst er ikke frykt eller angst. Tankene er likevel roten til din frykt, sammen med en desperasjon av ensomhet. Dersom en ikke har alt det en tror er livet, så er en helt alene og det er en grunnleggende katastrofe og være uten alt det vi jobber så hardt for. 

Hva har vi behov for? Vi har behov for frihet, glede, lek og utforsking. Vi leker stort sett bare en liten del av livet, for så å hige etter noe annet enn å være levende og ha det gøy. Det skal læres ord og gamle tanker som andre har hatt, og det skal studeres og så er det karriere og familie. Det er hus, bil og hytte. Det er venner, familie, status og berømmelse. Frykten for å miste dette er etter min erfaring med klienter stor enten en mangler noe av dette, eller har makset ut på alt. Ergo er det ikke dette som er målet med livet, eller den store lykken. 

Det er en klarhet og en kontakt som er å finne i deg selv. Du kan begynne å gå den veien som er innover i deg selv. Du vil finne ro og akkurat det du trenger. Du vil lære hele tiden og bli mer og mer opplyst enn gjennom noen bok som er en annens forståelse. Du kan finne deg, og du kommer aldri til å vite nok. Derfor vil du aldri bli ferdig, og i møte med andre som også lever ut sin kilde i øyeblikk etter øyeblikk, vil dere skape noe sammen. Alene kan du skape noe gjennom deg selv, og det du erfarer, lærer og opplever. 

Dersom du ønsker mer ut av livet kan du stille deg selv spørsmål, gå innover og lytte, for så å stille andre spørsmål og virkelig lytte. Da lever du mer og mer med tillit , og frykten kollapser. Du blir fri og du kjenner på frihet. Du blir trygg og alt er godt. 

Så blir det fred,  

Linda Mentora Nordskog 

Linda Nordskog

Linda Nordskog jobber for tiden som prosjektansvarlig for forskningsprosjektene «Ny behandling for livsstilssykdommer» og «Ny protokoll for relasjonsterapi». Hun har utviklet helse og livsstilskonseptet Bergen Helhetsklinikk As. Her er hun medeier og jobber som psykoterapeut og mental trener, der hun tilbyr hypnoterapi, gestaltterapi og mental trening. Via mentora tilbyr hun onlinekurs og verktøy for mer glede og livskvalitet. Hun har også skrevet boken «Slik vokser du – Bli deg selv», og utviklet onlinekursene «Mester i eget liv» og «Mot».

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

psykolog1

Psykologisk utviklingshemmet i tusen år

Thor Haavik

Thor Haavik røk ut av Farmen – dette sier han om oppholdet