in

Danskene åpner for reiser i EU

Fra i dag kan danskene laste ned koronapasset som gjør det mulig for dem å reise innen EU fra 1. juli.

Koronapasset inneholder informasjon om vaksinestatus, gjennomgått sykdom og eventuelle negative koronatester. Med dette passet kan danskene reise, eller bruke det internt i Danmark til restaurantbesøk og kulturarrangementer.


– Fra 1. juli vil man kunne reise til EU. Koronapasset kan brukes i Danmark, men det er også nøkkelen til å reise ut i EU, sier finansminister Nicolai Wammen ifølge TV 2 på en pressekonferanse.

Danmark har hatt en tidligere løsning av et koronapass, en app kalt MinSundhed. Men denne appen viste også andre helseopplysninger. Et koronapass viser kun opplysninger som gjelder korona. Den nye korona-appen som nå er utviklet, viser to farger i appen om man f.eks. kan gå på restaurant: Grønt eller rødt.

Er den grønn, viser den ikke hvorfor den er grønn. TV2 skriver at danske myndigheter ønsket å lage appen mer privat, slik at andre ikke skal vite om man er vaksinert, er immun eller om man har testet negativt.

– Koronapasset skal vi bruke så lenge det er nødvendig. Når vi er ferdig med vaksineringen, er det ikke noe koronapass lenger. Da skal det fases ut, sier helseminister Magnus Heunicke ifølge tv-kanalen.

Også norske myndigheter arbeider med et koronasertifikat for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat.

– Bruk av koronasertifikat innenlands vil i første omgang være aktuelt ved offentlige arrangementer, cruise og andre «pakketurer» slik Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt. Vi vurderer også om det er aktuelt å bruke sertifikatet på andre områder og i kommuner som har strengere tiltak enn de nasjonale tiltakene, opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding tidligere i Mai da temaet var oppe i Stortinget.

Den første versjonen av det norske koronasertifikatet finnes allerede på helsenorge.no. Sertifikatet viser testresultat og om du er vaksinert mot korona. Det arbeides nå med å videreutvikle dette til et koronasertifikat i tråd med EUs rammeverk. 

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Espen Nakstad

Nakstad forventer flere pandemier i vår levetid

Ammende mor fikk beskjed om å dekke seg til – responsen hennes hylles av tusenvis