in

De har daglig nærkontakt med mulige smittede og pasienter i risikogrupper, men prioriteres ikke i vaksinekøen

vaksine

I apotekene rundt i landet jobber det over 7 000 autorisert helsepersonell som har daglig kontakt med pasienter, både potensielle smittebærere av korona og pasienter i risikogruppen. 

Kodene kommunene får fra FHI for å få oversikt over helsepersonell inkluderer ikke apotek, og i mange kommuner blir derfor ikke helsepersonell i apotek prioritert for tredje dose. Det utsetter både pasienter og personalet i apotek for unødvendig risiko, mener Apotekforbundet.


I apotek jobber det apotekteknikere, reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter. De er autorisert helsepersonell, og er en viktig del av den totale beredskapen i det norske helsevesenet.

– I arbeidet har alle ansatte daglig kontakt med kunder, sier leder i Farmasiforbundet i Parat Bodil Røkke.

Hun legger til:

– Dette er kunder som kan ha korona uten å være klar over det, og kunder med nedsatt immunforsvar, eldre og andre som er utsatt dersom de får korona.

Åpne dører og nærkontakt

Pleksiglass, hånddesinfeksjon og avstand, dette er implementerte forholdsregler mange steder, også i apotek. Er det ikke nok?

– Under første del av pandemien var folk hjemme når de var syke. Nå er det influensa og forkjølelse, og mange kommer med luftveissymptomer uten tanke på at de kan ha korona og spre smitte, sier apoteker Berit Kårstad på Apotek 1 Sagene.

Hun forklarer videre at de samtidig ikke alltid kan holde avstand;

– vi vaksinerer, noen pasienter hører dårlig, har utfordringer med språk, det er trangt i apoteklokalet, noen trenger hjelp med bytte av plaster, eller har noe de vil diskutere uten at andre på apoteket hører det, sier apotekeren og viser til at alt dette krever nærhet.

Apotek er lavterskel helsetilbud. For aoptekene er det viktig å holde dørene åpne slik at de som trenger råd eller legemidler bare kan komme.

– Vi kan ikke velge eller kontrollere hvem som kommer til apoteket. Apotekansatte bør tilbys vaksine samtidig med for eksempel fastleger, sier Kårstad.

FHI mener kommunene kan føre opp apotekene

Leder , forklarer hvorfor apotekansatte havner utenfor.

– FHI lager et «forslag» til koder kommunene kan bruke for å lage en oversikt med helsepersonell. Det er et internasjonalt kodeverk og siden apotek ikke sorteres under kodene FHI bruker, kommer ikke helsepersonell som er ansatt i apotek på listen, forklarer leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad.

Andestad sier videre at da foreningen tok dette opp med FHI i begynnelsen av året fikk de svar fra FHI at «(…) Oversikten vi viste til viser bare hvilke grupper som er telt med når vi har kartlagt landets helsepersonell, og fra vår side tenker vi det kan være førende i kommunenes arbeid.»

Resultatet slik apotekerne selv ser det er at helsepersonell i første linje med 179 000 daglige kundekontakter ikke står på listene kommunene tar ut.

– Apotek er en viktig del av helsetilbudet med råd, veiledning og legemiddelleveranser. Det er en grunn til at apotekansatte var på listen over kritisk personell tidligere i pandemien, og at apotek var blant de få som fikk holde åpent, sier Farmasiforbundets leder Bodil Røkke.

Hun påpeker at noen kommuner er observante, og på egenhånd har prioritert helsepersonell i apotek. Samtidig er det i denne pressede situasjonen ikke alle kommuner som har kapasitet til å tenke utover oversikten til FHI, mener Røkke.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Jenny Skavlan, Jonis Josef og Simon Nitsche leder «Humoraksjonen» for å skaffe koronavaksiner til verdens fattigste

rotte sitter fast

I fjor spiste disse biler for sju millioner kroner – slik sikrer du deg