in

De kan få halv pris hos tannlegen, men mange er ikke klar over det

Unge født i år 2000 eller senere får opptil halve tannlegeregningen dekket av staten.

Ifølge NRK får unge født i 2002 og 2003 dekket 75 prosent av tannlegeregningen av staten. De som er født i 2001 og 2000 har krav på 50 prosent rabatt.

Tannlegeprisene varierer både alt etter hvilken tannlege man bruker på hjemstedet sitt, og hvor i landet man bor. TV-kanalen har også hentet inn priser på en vanlig sjekk med bilder, fjerning av tannstein og puss. En standardsjekk varierer fra 640 kroner til 975 kroner. Det betyr at ungdommene kan spare opp mot 500 kroner på en vanlig sjekk.


Ordningen omfattrer kun tradisjonelle tannhelsetjenester som sjekk og eventuell reparasjon av hull. Kosmetisk eller estetisk behandling, som for eksempel bleking av tenner, omfattes ikke av rabattordningen – der må også unge betale full pris.

Dersom man skal kreve halv pris så må man i alle fall slik også benytte seg av det offentlige tannhelsetilbudet.

Kun tre av ti tannleger som er registrert i Den norske tannlegeforeningen, jobber i den offentlige tannlegehelsetjenesten

Da ordningen ble vedtatt uttalte president  Heming Olsen-Bergem i Tannlegeforbundet til NRK at han fryktet dette ville føre til store køer hos de offentlige tannlegene, og da spesielt i studentbyer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

– Vi har pekt på en mulighet for at man kan samarbeide med privat sektor, sa Olsen-Bergem da forslaget som var ett av SVs krav til regjeringen under budsjettforhandlingene ble vedtatt.

I en rundspørring NRK gjorde blant studenter på Universitetet i Agder, møtte de kun 2 av 23 som kjente til ordningen.

I et rundskriv fra helse- og omsorgsdepartementet påpekes det ifølge Nettavisen at unge på 21 og 22 år generelt har jevnt over god tannhelse. Likevel faller noen utenfor.

– Også i denne gruppen antar man at om lag 1 av 10 har dårlig tannhelse og trenger god oppfølging og nødvendig tannhelsehjelp fra tannhelsetjenesten, står det i skrivet.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

guldvog

Nye helseråd: Fraråder skjermbruk for de yngste

Justisministeren vil styrke kampen mot nettovergripere