in ,

De som tjener mest er ikke de smarteste

Personer med høyere inntekt gjør det også bedre på IQ-tester – men bare opp til et visst punkt.

En ny studie fra Linköpings universitet som er publisert i European Sociological review viser at ved virkelig høye inntekter flater forholdet mellom inntekt og intelligens ut – og topp-prosenten klarer til og med IQ-testene noe dårligere enn de som tjener litt mindre.

I studien har forskerne sammenlignet svensk inntektsstatistikk med resultatene fra innmeldingsprøver for vernepliktige i alderen 18–19 år.


– Den omfattende datamengden gjør at vi for første gang kan teste om ekstremt høye inntekter også er forbundet med ekstremt høy intelligens. Til det trengte vi pålitelige data om inntektene til alle innbyggere. Inntektsinformasjon mangler vanligvis for de som tjener mest, men vi har det her, sier Marc Keuschnigg i en pressemelding fra Universitete i Linköping.

Keuschnigg er adjunkt ved Institutt for analytisk sosiologi ved Linköpings universitet og professor i sosiologi ved universitetet i Leipzig.

Det er en sterk sammenheng mellom kognitive evner, som å analysere og planlegge, og lønn for de fleste. Men over et visst nivå svekkes sammenhengen, og høyere lønn kan ikke lenger sies å indikere større evner.

Debatt rundt økt ulikhet

Ved en årsinntekt på rundt 680 000 svenske kroner, jevner forskjellene seg ut. Og den prosenten som tjener aller mest gjør det jevnt over litt dårligere på testene enn de som ligger i inntekts-sjiktet rett under.

Marc Keuschnigg sier dette er et viktig funn fordi den øverste prosenten tjener mer enn det dobbelte av gjennomsnittslønnen til de øverste 2-3 prosentene.

De siste årene har det vært mye diskusjon rundt økende ulikheter. I debatten mener de som tjener mest at de fortjener lønnen sin fordi de har unike evner.

«Når det gjelder faktoren kognitive evner, finner imidlertid studien ingen bevis for at de som har toppjobber med ekstremt høye lønninger er mer fortjent til inntekten sin enn de som tjener bare halvparten så mye», heter det i pressemeldingen fra Lindköpings universitet.

De fleste har lønn som samsvarer med individuell intelligens

De fleste innbyggere har normal lønn som klart samsvarer med deres individuelle intelligens. Dette gjelder derimot ikke topplaget.

Tilsvarende finner ikke studien noen sammenheng mellom intelligens og de ulike gradene av prestisje som profesjoner som revisor, lege, professor, dommer og politiker har.

Forskerne påpeker at etter hvert som lønningene til de som tjener mest stiger jevnt i den vestlige verden, fordeles en stadig større del av de akkumulerte formuene på en måte som ikke er knyttet til kognitive evner.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

En av Norges største gåter har vært et mysterium siden 1958

Politihunden går viralt: Etterforskes for simpelt tyveri