De utøver vold mot barn offentlig. Hvor mange tror du fysisk stopper dem?

Dette sosiale eksperimentet har sine mangler. Slik jeg tolker eksperimentet så skal man finne ut om det er forskjell på hvorvidt folk stopper en hvit familie som utøver vold mot barn, og en mørk familie som utøver vold mot barn. Jeg synes de da burde ha gjort eksperimentet på den samme plassen begge gangene. Det kan virke som at de drar til et tøffere strøk når de skal teste hvorvidt folk bryter inn mot den mørke familien. Uansett. Eksperimentet er verdt å ta en titt på. Jeg personlig kan ikke fatte hvordan noen kan gå forbi noe slikt uten å gjøre noe.