in

Denne enkle testen kan si noe om hvor lenge du vil leve

eldre mann

Enkle funksjonstester kan si like mye om sannsynligheten for overlevelse som større helsekartlegginger.

– Dersom du er gammel og klarer å reise deg fra en stol uten å støtte deg med hendene, er det en god pekepinn på at du overlever de nærmeste årene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Kroppens funksjonsevne gir en god pekepinn på robusthet, særlig blant de eldste. 


En studie som fulgte 92–93 åringer over åtte år, fant at hele 11 prosent av mennene som klarte å reise seg fra en stol uten å bruke hendene som støtte, fylte hundre år. For de som ikke klarte dette, nådde kun 2 prosent hundre års alder. Tilsvarende tall for kvinner var 22 og 2 prosent.

Enkle funksjonstester, for eksempel hvor fort man går, kan si like mye om overlevelsessannsynlighet som større helsekartlegginger.

En stor samlestudie viste at kun alder, kjønn og ganghastighet var like treffsikkert for forventet levealder som en lengre liste hvor man også hadde informasjon om sykdommer, selvopplevd funksjonsnivå, bruk av ganghjelpemidler, røyking, blodtrykk, kroppsmasseindeks og sykehushistorikk.

Gripestyrke er en annen nyttig måte å måle eldre menneskers fysiske kapasitet på.

– Håndgripestyrke endrer seg med alderen, og er på topp i 30-40-årene. Resultatene viser en tydelig trinnvis sammenheng mellom gripestyrke og levealder, både blant yngre og eldre, sier Strand.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Når du leser hva forskerne har kommet frem til om denne frukten vil den nok friste enda mer enn før

Shabana Rehman

Shabana Rehmans oppdatering om kreftsykdommen: – Jeg har bestemt meg for å fortelle alt