Hjem Reise Denne populære fjellturen har blitt vår femte nasjonale tursti

Denne populære fjellturen har blitt vår femte nasjonale tursti

Miljødirektoratet har nå autorisert Besseggen som den femte Nasjonale turiststien.

Nasjonale turiststier er definerte områder med svært stor attraksjonskraft og opplevelsesverdi. Det er et utvalg av stier og turmål som gjennom langsiktig og helhetlig planlegging tåler meget høyt besøk uten at natur-, kultur- og opplevelseskvalitetene forringes og hvor det store besøket også skal bidra til lokal verdiskaping.

– Det er en glede å nå autorisere Besseggen som Nasjonal turiststi, et turmål med svært lange tradisjoner. Besseggen er av de mest ikoniske naturattraksjonene i Norge, og har også blitt veldig populær blant internasjonalt besøkende, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Hun legger til at de store opplevelseskvalitetene gjør det lett å forstå hvorfor Besseggen har en slik posisjon i den norske friluftslivstradisjonen og fjellturismen 

Besseggen blir den femte autoriserte stien. Fra før er Fosseråsa i Geiranger, Kjerag og Preikestolen i Lysefjorden og Trolltunga i Odda autoriserte.  

– Det er flott at vi nå har fått en ny Nasjonal turiststi. De nasjonale turiststiene bidrar til at de mest brukte turstiene våre er trygge og at de fortsatt er attraktive, selv med mye besøk. Gjennom Nasjonale turiststier unngår vi at det blir for mye slitasje og forsøpling som går ut over naturmangfoldet og opplevelsen av å være i naturen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

For eksempel skal stiene tilrettelegges slik at slitasjen blir minst mulig og slik at sårbare områder unngås.

– Det har dessuten vist seg at ulykker og skader blir redusert når et sted blir en Nasjonal turiststi, på grunn av mer informasjon, bedre tilrettelegging og etablering av fjellvakttjeneste, sier Barth Eide.  

Nasjonalt ikon 

Det er et omfattende kriteriesett som skal oppfylles for å kunne bli autorisert som Nasjonal turiststi.

Søknaden viser at det gjennom lang tid har vært jobbet systematisk og godt med forvaltning av Besseggen både med verne- og opplevelsesverdiene, som er en del av Jotunheimen nasjonalpark.  

Besseggen har vært et populært turmål i lange tider. Med sin forankring i norsk mytologi og kulturhistorie har Besseggen stor historisk betydning for fjellturismen.  

Turen går mellom Memurubu og Gjendesheim øst i Jotunheimen nasjonalpark. De fleste av de årlig opptil 60 000 besøkende tar båten til Memurubu og går tilbake til Gjendesheim.

Stien har noen bratte partier og deler av selve Besseggen er bratt, smal og luftig. Med en total stigning på 1100 meter og nesten 14 km er det en krevende tur som mange bruker åtte til ti timer på.

Belønningen er derimot stor med utsikt ned i det blågrønne Gjende, innover i Jotunheimen og andre mektige fjellmassiv i alle retninger. 

Viktig med samarbeid 

De nasjonale turiststiene skal være gode eksempler i et bærekraftig norsk reiseliv. Dette er stier med stor attraksjonskraft, svært mange besøkende og stor andel internasjonale gjester.

Helhetlig og langsiktig planlegging og bredt samarbeid er noe av det som kjennetegner stiene som er autorisert som Nasjonal turiststi.  

Gode prosesser i forkant av en søknad om autorisasjon som Nasjonal turiststi er viktig. Gjennom besøksforvaltning sikres gode og langsiktige valg, slik at allemannsretten, opplevelses- og naturkvalitetene ivaretas, det legges til rette for bred lokal verdiskaping, samtidig som sikkerheten til de besøkende ivaretas.

– Vi vil berømme at det er etablert et godt samarbeid med lokalt næringsliv, kommune og nasjonalparkforvaltning. Med slikt samarbeid sikrer vi både at verneverdiene i nasjonalparken blir ivaretatt, samtidig som det blir lagt til rette for bred lokal verdiskapning og gode turopplevelser for de besøkende, sier Ellen Hambro. 

I tillegg til autorisasjonsordningen, er det etablert en tilskuddsordning for Nasjonale turiststier. Det er siden oppstarten i 2017 delt ut rundt ti millioner kroner årlig i denne ordningen.

Pengene har blant annet gått til å bygge nødbuer, innkjøp av redningsutstyr, fjellvakttjeneste, bruer og stitilrettelegging, i tillegg til arbeid med besøksforvaltning. Stier som er autorisert blir prioritert i tilskuddsordningen. 

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com