Hjem Nyttig Derfor er det vanskeligere å få kredittkort nå enn før

Derfor er det vanskeligere å få kredittkort nå enn før

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Med de nye retningslinjene for usikret kreditt og lån som kom for noen år siden var målet å redusere trenden med økende usikret og misligholdt gjeld blant nordmenn. Dette har påvirket mulighetene for å ta opp kreditt da kravene for å få dette innvilget, har blitt endret. Aldersgrensen er økt hos de fleste tilbyderne og kravet til inntekt har blitt endret. Det holder ikke lenger å være 18 år og deltidsarbeider. Du må kunne vise til en fast og relativt stabil inntekt som også overstiger minstekravet til årsinntekt. Gjelden til nordmenn har økt, nå telles selv ubrukt kreditt som gjeld og påvirker lånesøknader.

Endring i hva som regnes som gjeld

For noen få år siden var det kun benyttet kreditt og lån som ble regnet som lån. I dag regnes all kreditt som gjeld, uavhengig om kortet står i null eller ikke. Det betyr at hvis du har et kort med ramme på 50 000 kroner har du 50 000 kroner i gjeld, selv om du ikke har benyttet deg av kreditten. Så når du søker om nytt kredittkort tas dette kortet med i beregningen. Hvis du ønsker et nytt kort for å få andre fordeler burde du derfor avslutte denne avtalen først.

I gjeldsregisteret kan du se hvilke kredittrammer og usikrede lån som er registrert på deg. Har du nylig sperret et kort, men ikke avsluttet, vil dette fortsatt vises i oversikten. For at kreditten skal slettes i registeret må du avslutte avtalen. Dette gjør du enkelt ved å ta kontakt med tilbyder av kreditten.

Husk at handlekontoer også regnes som kreditt, så alle avtaler hos tilbydere som Klarna og Qliro vil også registreres som gjeld. Hvis du ikke har behov for kontoen og ønsker kredittkort, kan du avslutte kontoen og søke om kreditt.

  • Alle usikre lån regnes som gjeld
  • Ubenyttet kreditt regnes også som gjeld
  • Ubenyttet gjeld øker gjeldsgraden din

Begrensning på hvor mye lån du kan ha

Bankene kan ikke innvilge lån som overstiger fem ganger årsinntekten din. Det vil si at med en årsinntekt på 500 000 kroner kan du maksimalt ha 2,5 millioner i samlet gjeld. Her regnes alle typer gjeld, både studielån, boliglån, billån samt alle usikrede lån. I tillegg vil ikke bankene gi deg lån om du ikke har betjeningsevne til å takle en renteøkning på fem prosentpoeng.

Ordningen har vært slik lenge, men det er først de siste årene bankene har fått fullstendig oversikt over alle lån og kreditter. Usikret gjeld regnes også ulikt enn før, så har du boliglån, billån og studielån fra før har du derfor reduserte muligheter for å få innvilget kreditt.

Er dere to stykker i husholdningen kan dere samlet sett ha mer lån, noe som gjør det enklere for par å få innvilget lån fremfor enslige. Likevel er det ikke dermed sagt at du får innvilget kreditt selv om du er gift. Eier dere hus og bil sammen, og lånet står i begges navn, vil bankene dele gjelden i to. Kredittkort er personlig, og din partners årsinntekt øker ikke sjansene for å få innvilget kreditt. Når bankene vurderer søknad om kredittkort vil din personlige inntekt og andel av felles gjeld bli vurdert.

Krav til inntekt for å få kredittkort

Før fikk du tilbud om kredittkort som en del av grunnpakken fra banken når du ble 18 år, selv om du ikke hadde fast inntekt. Det har blitt strengere regulering rundt dette. Samtidig tar bankene høyde for at flere jobber freelance eller driver som selvstendig næringsdrivende. Når bankene vurderer om de kan innvilge kreditt eller ikke, er det i hovedsak fast, stabil inntekt de vektlegger. Så selv om du har inntekt over minstekravet er du ikke garantert å få innvilget kreditt eller så høy ramme som du ønsker.

  • Du må ha stabil inntekt og betjeningsevne
  • Kan få innvilget kreditt selv med sesongarbeid
  • Bankene har mulighet til å benytte skjønn i behandlingen
  • Er du uenig i avslag kan du ta kontakt med banken og fremlegge informasjon om stabil inntekt

Har du fått avslag med begrunnelse i inntekten og du tjener mer enn hva kredittvurderingen tilsier kan du ta kontakt med banken og be om ny vurdering. Du må da kunne fremvise at du har en stabil inntekt og mulighet til å betjene kreditten. Det holder ikke å ha minsteinntekten som kreves alene, du må ha en stabil inntekt gjennom året. Noe variasjon vil ikke påvirke muligheten, det handler om store forskjeller mellom sesongene. Tjener du mye om vinteren og lite om sommeren eller motsatt er det vanskeligere å få innvilget kreditt enn med jevn inntekt året rundt.

Forskjell på fast inntekt og minimumsinntekt

Et av kriteriene for å få innvilget kredittkort er at du har fast inntekt. Det er derimot ingen krav til hvor mye du må tjene hver måned. Selv om du møter kravet for årlig inntekt kan den gjennomsnittlige faste inntekten bli for lav til at bankene innvilger ønsket kreditt.

Når det kommer til årlig inntekt er det et krav til hvor mye du tjener som et minimum i løpet av året. Det er denne inntekten bankene tar utgangspunkt i når de regner ut hvor mye gjeld du kan ha. Bankene krever at du har en årlig inntekt før de kan innvilge kreditten, og du kan få innvilget kreditt selv med lav årlig inntekt. Det er unntak fra regelen om fast inntekt og betjeningsevne ved innvilgelse av kredittkort på under 25.000 kroner i kredittramme.

Ønsker du en høyere kreditt kan du søke om dette inne i nettbanken, da må banken gjøre en ny kredittvurdering av deg, kan man lese på Kredittkortinfo.no.

Låneeksempel kredittkort: Eff.rente 17,1 %, 15.000,- o/12 mnd, kostnad: 1.323, Totalt: 16.323

Aldersgrense for kredittkort

Du må være myndig, altså 18 år, for å kunne ha gjeld i Norge. Selv om du er lærling og har inntekt i en alder av 17 år kan du derfor ikke søke om kredittkort før du er minst 18 år, selv om de færreste bankene tilbyr kort til 18 åringer nå. De fleste har nemlig økt aldersgrensen til 20 år. Dette gjelder i hovedsak standardkortene bankene tilbyr sine kunder. Din hovedbank kan ha egne løsninger og pakkeavtaler for de mellom 18 og 20 år som du kan benytte deg av, men disse har gjerne en lavere kredittramme. Danske Bank har eget kredittkort for personer mellom 18-27 år.

Betalingsanmerkning

Selv om kredittkort regnes som usikret lån og følger flere av de samme retningslinjene finnes det unntak. Dette gjelder spesielt i tilfeller med mislighold. Har du en betalingsanmerkning vil du ikke få innvilget kreditt. Det hjelper heller ikke å nedbetale kravet som ga anmerkningen. Når det kommer til kredittkort, vil bankene gi avslag i opptil ett år etter at anmerkningen ble slettet. Dette er en sikkerhet både for deg og bankene. De unngår risikoen ved å gi lån til noen som nylig har misligholdt en betalingsavtale og du får muligheten til å få orden på økonomien uten å ta opp mer gjeld.

Kort oppsummert

Det er vanskeligere å få kredittkort fordi kriteriene har blitt strengere. Lover og regulering rundt usikrede lån har blitt strammet inn, og dette har igjen påvirket mulighetene for å få kredittkort. Du må ha en fast inntekt og den skal helst være stabil gjennom hele året. Aldersgrensen har blitt økt fra 18 til 20 år hos flere tilbydere. All kreditt, til og med ubrukt, blir regnet som gjeld, noe som fører til at flere har fått økt gjelden og reduserte muligheter til å ta opp mer lån og kreditt.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com