in

Derfor er HMS så mye mer spennende enn du tror

Forkortelsen HMS, som står for helse miljø og sikkerhet, kan få mange ledere og ansatte til enten å gjespe eller grue seg. Det er fort gjort å assosiere HMS med kjedelige rutineoppgaver, mye papirarbeid eller kanskje bortkastet arbeid for å oppfylle noen krav i loven? I noen virksomheter er det kanskje også den rollen HMS har fått, men helse, miljø og sikkerhet dreier seg om så mye mer – både for de ansatte og organisasjonen i stort.

Helse, miljø og sikkerhet er lønnsomt

Til å begynne med er det greit å gjøre det helt klart at god drift, basert på vurdering av helse, miljø og sikkerhet, også handler om lønnsomhet. Hvis arbeidet settes i system, for eksempel med programvare som beskrevet på ecoonline.no, vil det være mye enklere å få en samlet forståelse:


  • Helse og sikkerhet dreier seg til syvende og sist om å legge til rette for en hverdag der ansatte, kunder og andre interessenter er trygge. Det er per definisjon lønnsomt – ulykker og skader får økonomiske konsekvenser.
  • Alle virksomheter kan ha nytte av kontinuerlig forbedring, og det vil være fordelaktig å fjerne farlige eller risikofylte trinn i prosesser. Et trinn som er risikofylt vil kunne føre til kostbare work arounds eller andre avbøtende tiltak, effektiv HMS-arbeid kan redusere selve risikoen.
  • God opplæring i helse, miljø og sikkerhet vil dessuten kunne føre til en kultur som har mer fokus på disse faktorene. Da flyttes arbeidet også i alt større grad over fra papiret til virkeligheten på gulvet.

Overholdelse av lover og regler sparer tid og penger

Det kan være svært kostbart ikke å forholde seg til lover og regler, enten bevist eller ubevist. Det gjelder selvfølgelig på en rekke ulike områder, men definitivt også innenfor helse, miljø og sikkerhet. For eksempel kan utilsiktede utslipp forårsake store skader på miljøet, men i tillegg også negative effekter på bunnlinjen. I tillegg kan negative nyhetsoppslag påvirke en organisasjon over lang tid, med svært kostbare og omfattende konsekvenser.

En proaktiv holdning til både miljøet og ansattes forhold vil dessuten kunne være et konkurransefortrinn. Det forutsetter selvfølgelig en tilnærming til helse, miljø og sikkerhet som gjennomsyrer hele organisasjonen, og ikke bare såkalt «greenwashing» med flotte markedsføringsbudskap. Det er vanskelig å forutse nøyaktig hva forbrukere, myndigheter og andre interessenter vil prioritere i fremtiden, men fokuset på helse, miljø og sikkerhet vil helt garantert ikke bli lavere – derfor blir arbeid med HMS så spennende i tiden fremover.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Denne utbrente mobilen eksploderte i madrassen mens eieren sov

Hilde Skovdahl

«Charter-Hilde» åpner opp om marerittet