onsdag, mai 19, 2021

Derfor er overvektige ekstra utsatt for korona

Mest lest nå

En av fem koronapasienter som har hatt behov for intensivbehandling har hatt en BMI på 30 eller mer.

Hjerte- kardommer, diabetes type 2 og nyresvikt er overrepresentert blant overvektige. Men det er ikke kun fordi man har disse underliggende sykdommene at overvektige blir sykere av korona.


– Man har sett at overvekten i seg selv er en risikofaktor, forteller Peder Langeland Myhre til VG. Myhre er lege ved Hjertemedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus og postdoktor ved Cardiovascular Research Group på Universitetet i Oslo.

Overvekt/fedme har ingen betydning for sjansen for å bli smittet, men det har en betydning for hvor syk man blir, samt hvor lang tid man bruker for å bli helt frisk igjen etter sykdommen.

Høyere BMI gir oftere alvorlig sykdomsforløp

Store internasjonale studier viser at sjansene for et alvorlig sykdomsforløp øker for hvert eneste BMI-poeng man har over det anbefalte. Og jo høyere opp i vekt man kommer, jo større er sjansen for at å bli så syk at man har behov for intensivbehandling med respirator.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler en vekt innenfor 18,5 til 25 BMI-poeng. Her kan du regne ut din egen BMI.

– Før trodde man at fettvevet var nøytralt, og ikke gjorde annet enn å lagre energi. Nå vet vi at dette er et viktig organ som skiller ut stoffer og hormoner som blant annet fører til kronisk betennelse og derfor kan virke uheldig på kroppen. I tillegg har overvektige mer av ACE2-reseptoren som nettopp covid-19-viruset binder seg til, og kan derfor bidra til at viruset kommer seg raskere rundt i kroppen, sier Myhre til avisa.

Fedme er forbundet med dårligere immunrespons, og det er særlig en skadelig overaktivering av immunsystemet man har sett ved alvorlige tilfeller av covid-19.

Hos pasienter med fedme må det også ofte brukes et høyere trykk på respiratoren for å oppnå ønsket effekt, noe som igjen kan være en ekstra påkjenning for lungene.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter