Hjem Helse Dersom du har opplevd dette, kan du ha større risiko for fødselsdepresjon

Dersom du har opplevd dette, kan du ha større risiko for fødselsdepresjon

En ny studie fra Universitetet i København kaster nytt lys over kvinner med økt risiko for å få fødselsdepresjon.

Fødselsdepresjon har store konsekvenser for mors liv og barnets utvikling.

En av de mange modige kvinnene som har fortalt åpent om hvor brutalt fødselsdepresjon kan ramme, er tidligere SP-leder Liv Signe Navarsete. For henne ble fødselsdepresjonen etter hun fødte sitt andre barn så tung, at hun ble akuttinnlagt på psykiatrisk sykehus.

Hittil har vi ikke hatt så mye kunnskap om hvem som rammes. Men nå har danske forskere identifisert en risikogruppe de mener helsevesenet bør være ekstra oppmerksomme på i forbindelse med barnefødsler og depresjon.

Forskning viser nå at man kanskje kan si noe om risikoen, basert på kvinners historie med psykiske bivirkninger av hormonell prevensjon som p-piller eller hormonspiraler.

Manglende evne til å føle glede, depresjon, tretthet, mangel på matlyst. Dette er noen av de klassiske tegnene på fødselsdepresjon. Ubehandlet fødselsdepresjon kan påvirke barnets utvikling, eller i verste fall føre til at mor tar sitt eget liv.

Link til reaksjoner på hormonell prevensjon

Nå viser forskning fra Københavns Universitet at det kan være mulig å fange opp noen av dem som har høy risiko for å utvikle fødselsdepresjon ved å se på hvordan hormonell prevensjon har påvirket morens psykiske helse. Dette kommer frem i en pressemelding fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Universitetet i København.

– Resultatene fra studien indikerer at dersom kvinner utviklet behandlingskrevende depresjon relativt kort tid etter oppstart av hormonell prevensjon, er det større risiko for at de får fødselsdepresjon sammenlignet med kvinner som også har hatt tidligere depresjon, men altså ikke i forbindelse med oppstart av hormonell prevensjon, sier Søren Vinther Larsen.

Vinther Larsen er førsteforfatter av den nye studien, og lege og doktorgradsstudent ved Institutt for klinisk medisin ved Københavns Universitet og Nevrobiologisk forskningsenhet ved Rigshospitalet.

Ifølge forskerne kan tilfeldighetene skyldes at det er en gruppe kvinner som er mer følsomme for de hormonelle påvirkningene de utsettes for, både ved bruk av hormonell prevensjon og under graviditet og fødsel.

Og denne kunnskapen kan i fremtiden hjelpe jordmødre og leger til bedre å få øye på en gruppe kvinner som har større risiko for å få fødselsdepresjon.

– Når kvinner starter med hormonell prevensjon, blir kroppen og hjernen utsatt for syntetiske kjønnshormoner og kroppens egen hormonproduksjon dempes, noe enkelte kvinner ser ut til å tåle dårligere enn andre – for noen kan det utvikle seg til depresjon. I forbindelse med svangerskap og fødsel er det også drastiske svingninger i kjønnshormoner, og dette antas å bidra til utvikling av enkelte fødselsdepresjoner, sier Søren Vinther Larsen.

Hormonfølsomhet hos noen kvinner

Forskere har lenge visst at det er større risiko for å utvikle fødselsdepresjon dersom man har hatt depresjon tidligere i livet. Men det har ikke tidligere vært knyttet til andre tider i livet når det skjer hormonelle endringer i kroppen, som for eksempel ved bruk av hormonell prevensjon.

– Vi vil gjerne finne ut om det er en gruppe kvinner som er mer følsomme for hormonelle endringer i fruktbar alder enn andre. Og studien tyder på at det er det, sier Søren Vinther Larsen.

Studien er en såkalt registerstudie, hvor forskerne har undersøkt helsedata fra rundt 200 000 førstegangsfødende kvinner. Studien fanger imidlertid kun opp de mest alvorlige tilfellene, der legen har foreskrevet medisinsk behandling for depresjon, eller der kvinnen har vært i kontakt med sykehus på grunn av depresjon.

– Derfor kan ikke resultatene nødvendigvis generaliseres til de mildere tilfellene, forklarer Søren Vinther Larsen.

Han legger til at det kunne vært interessant om man kunne undersøke om tilfeldighetene også gjelder de som opplever psykiske bivirkninger, som for eksempel nedstemthet, men ikke nødvendigvis får depresjon på hormonell prevensjon.

– Da begynner vi å få kunnskap som har stor betydning i forhold til forebygging. Det kan bidra til å identifisere kvinnene vi må være oppmerksomme på i forbindelse med graviditet og fødsel, sier forskeren.

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com