in

Det er ikke sikkert du vil nyte te-koppen like mye i fremtiden etter å ha lest dette…

Image by Terri Cnudde from Pixabay

Forskere har funnet DNA fra mer enn 400 innsektsarter i én enkelt te-pose.

Det er ved hjelp av teknikken eDNA, også kalt miljø-DNA, forskerne nå har tatt en titt på te-poser. En gruppe forskere fra Universität Trier i Tyskland spurte seg om hvor mange dyr som har vært i kontakt med bladene i en enkelt tepose. Det kan høres ut som ren gjetting, men med teknikken som kalles miljø-DNA kan forskerne komme med utrolig treffsikre prognoser.

Naturforskere bruker denne teknikken svært mye. Levende organismer avgir nemlig hele tiden DNA-spor til miljøet rundt seg i form av hud- og hårceller, spytt, avføring og lignende.


Vannprøver og jordprøver kan dermed sammen med miljø-DNA teknologi brukes til overvåking av artsmangfold i naturen uten at vi trenger å se eller høre artene vi påviser, forklarer Norsk institutt for naturforskning (NINA) på nettsidene sine.

I studien, som er omtalt av det danske nettstedet Videnskab.dk, valgte forskerne å gjøre en miljø-DNA-studie av en tepose fordi bladene oppbevares tørt og mørkt, noe som er ideelt med tanke på å bevare sporene fra insektene. Hvis miljø-DNA utsettes for vann eller for mye UV-lys, kan det nemlig bli ødelagt.

Dersom insekter for eksempel tygger på et teblad, vil insektspyttet stå igjen som et DNA-avtrykk. Og den tyske forskergruppen fant spor etter ikke mindre enn 400 ulike insektarter i en eneste te-pose. Det vil si at neste gang du tar deg en kopp te, må du regne med at det også er litt insektspytt i teen din.

Det kan høres tullete ut å forske på hvor mange insekter som har tygget på tebladene dine, men studien hadde primært til hensikt å utforske metoden på tørkede blader. I fremtiden kan denne metoden benyttes på herbarie-samlinger fra ulike tidsperioder for å si noe om utvikling og bevegelse for ulike insektarter over tid.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Klarer du å finne de tre grisene uten partyhatter i dette bildet?

Derfor foretrekker myggen enkelte mennesker