Hjem Nyheter Det handler om å tørre å være hel

Det handler om å tørre å være hel

Det handler om å våge.

Det handler om å være et autentisk, ærlig og helt menneske.

Mange sliter og har det tungt nå. En av grunnene er at verden har vært gjennom fenomener som aldri før har skjedd, og det er en høyere bevissthet og sensitivitet på hva som er viktig og gir mening. I tillegg er det en del konkrete kriser og situasjoner som bidrar til å prege folk.

Det er for tiden et noe smalere toleransevindu for hva som er politisk korrekt, og det er en tendens til mer dømming av andre mennesker for mindre grunn enn noensinne.

Vær god mot andre.

Det er da jeg anbefaler kurs, seminarer, gruppeterapi, parterapi og individualterapi.  Gå til handling! Gjør noe med det! Ved å ta aksjon vil du ta tyren ved hornene, og forsterke behovet ditt for å ha det godt i livet ditt. Du får verktøy til å gå gjennom motstand, frykt og avhengighet o.a., samt at du kan velge å gå fullt inn for være villig og medgjørlig i deg selv.

De beste investeringer er alltid selvutdanning og helseoptimering. Et menneske med sykdom har ett problem. Et menneske med mye jordisk gods og god helse har mange problemer (og enda mer glede og livskvalitet ved et godt «mindset»). Poenget er at helsen er alfa og omega. Det er begynnelsen og det er slutten.

Det kan være skummelt å være ærlig. Det kan være uvant å gå innover i seg selv og dele med andre. Det er godt å være fri nok til å gi slipp på det en bærer på. Det er en frihet at vi kan legge tap igjen i fortiden.

De som våger å jobbe med seg selv og livet sitt, bekrefter at det er en lettelse og en gave å bli tålt, møtt, forstått og støttet.  Etter en krise kan det komme nye muligheter, og vi har alle erfart hvordan en dør som lukker seg, kan åpne nye dører som gir bedre helse og livskvalitet.

Gjennom paradokser kan det beste skje!

For eksempel: Gjennom å møte på de og det som tapper og ryster din energi, kan du sterkere glede deg over de som deler sitt høyfrekvente felt av kjærlighet, livskraft, glede og takknemlighet.

Jeg erfarer hvordan tap transformeres til vekst, mening og større takknemlighet for det gode. Livet er en konstant skole der vi lærer verdifulle lekser. Ondskap har mye kraft, men godheten er alltid den sterkeste kraften.

Sammen med mitt team og gjester vil jeg bidra til å opplyse og formidle kompetanse omkring væren, leven, livskunst og relasjon.  Dette er ikke noe vi lærer på skolen eller på jobben. Det er på tide at vi alle får en helhetlig opplæring i å leve våre liv.

Vi vil blant annet tilby de som er villige til endring og utvikling; kurset «OPP» som tilbyr vekst gjennom en «studieteknikk» og metode der en lærer hvordan en kan høste vekst fra livet.  

Uansett tidligere drama og tap, kan du og jeg være på et godt sted i livet og være lykkelig og fornøyd. Dermed kjennes en utstråling av glede. Det er synd å være etter-på-lykkelig-og-fornøyd, så sjekk om du som meg kan tillate deg å slippe løs gleden.  Ved fokusering på de gode tingene vil energien og livsgleden øke.

Min MISSION er å formidle hjelp og støtte til mennesker til sterkere væren og høyere bevissthet der de blir HELE.

En av mine visjoner innebærer å skape et studio der jeg kan dele hva som skjer fra spesielle sesjoner i det rommet der fortrolige, autentiske og hjelpende samtaler skjer.

Verdien av å få innsyn i menneskeliv er uerstattelig da dette er intervensjoner som krever lang erfaring og kompetanse. Kunsten å balansere slik at det ikke blir over(eks. spising) eller under (eks. trening) det som gir best liv er en trening og bevissthetslære. Et godt liv er et liv der mennesket utøver livskunst gjennom sin særegne kreativitet og skaperevne.

Frihet eller trygghet?

Noen er frihetssøkende mens andre er trygghetssøkende. Disse menneskene kunne vi delt i to grupper der den ene er modige, mens den andre holder tilbake og er mer skeptisk og usikker. Jeg tenker at modeller og metaforer er fint, og samtidig blir det motstand og frykt om vi polariserer og grupperer mennesker. Alt er relativt. Alt er energi. Alt er nå. Alt til sin tid. Ergo er du på ulike steder i sykluser, og lever i ulike faser av livet ditt. Det er avhengig av hva som skjer mellom oss og alt, samt mangfold og helhet. Alt henger sammen.

Vi er fra det samme smellet (The Big Bang), og vi har alle blitt unnfanget til denne fysiske verden gjennom et nytt «The Big Bang» da vi skulle bli mennesker som kunne gå på jorden og se verden gjennom hjertet.

Husk at du ser gjennom hjertet, og ikke med øynene eller tankeverktøyet.

Vi er fra den samme stammen, får livgivende livskraft fra Jorda du bør være dypt, nært og grundig jordet til, for å kunne være menneske her. En plante med korte og få røtter vil være i fare. Et menneske med mange bein på jorda, dype røtter og et nært forhold til alt som lever og er, vil ha gaven som gir trivsel, harmoni, balanse og kjærlighet i livet. Vi puster inn den samme luften og trenger den noenlunde samme godheten, kjærligheten, gleden og livskraften.  Vi har gjennomgått unike livstider og gjennom det kan vi lett tro at vi ikke henger sammen. Vi er helt avhengig av fred og fryd, ellers blir det krig og smerte. Det er enklere enn vi tror.  

Om vi ikke er forberedt, grunnet og «primet» vil vi være mer skjøre og usikre. Slik er det med alt vi skal være, gjøre, prestere og oppnå. Derfor er det nødvendig med en ny skole som rommer opplæring i livskunst, livsmestring, meditasjon, yoga, pust og «mindset». Vi trenger en skole som forbereder oss på å leve gode liv innenfra og ut.  Alle blir utrygge, redde og vi vil ikke våge å gå til handling om vi mangler grunnlag, forståelse og kunnskap om alt omkring det vi skal. Tenk om du skulle kjøre et fartøy uten noen form for opplæring, eller du visste ikke hvor du var, hvor du skulle eller noe av hva som var vitsen.

Livet ditt er det mest mystiske og dyrebare du har, og vi trenger alle dybde, viten, trening og repetisjon for å få ut fruktene, gavene og alt det vakre som ligger inne i deg som en skapelse.

Min oppfordring er soleklar, åpenbar:  Grip muligheten og lær alt du kan om dette. Bli Mester i eget liv! Her er digitale kurs og programmer, www.mentora.no

Den Helhetlige Tanken

Jeg ønsker å skrive, formidle og filme om: «Den helhetlige tanken». Tiden er inne for det helhetlige konseptet. Det er et skifte nå der vi mer og mer erkjenner og virkelig aksepterer at vi selv er ansvarlige for det livet vi lever, inkludert helsen og livskvaliteten. Alt er nå, og det gir deg frihet og den gledelige mulighet til å skape kraft av det som før smertet deg.

Fortiden er en ide og et minne, noe du skulle lære av slik at livserfaringene gir deg modning, mening, takknemlighet og fremdrift. Vi har alle hver vår unike livshistorie, og det er noe vi kunne sett og lyttet mer til hos hverandre for mer respekt og forståelse for atferd og valg.  Dette ville hjulpet oss til å ikke ta ting personlig. Det er øyeblikket nå og en god plan for hva du drømmer om i fremtiden som er det beste fokuset.

Det blir et større skille mellom de med og uten ego. De som mater egoet og den ytre fasaden og bekymrer seg for hva andre måtte mene og si om dem. Versus de som heller vil meditere og løfte bevisstheten til at de går fra someone til nobody, uten ego, BODY og eiendeler.  Det er fint å eie, og viktigere da at en ikke mister seg selv.

Det er ikke noe feil eller riktig, og det er ingen fasit annet enn å følge det som er sant, ekte, autentisk, kongruent, godhet og som er til det beste for de involverte. Alt er nå. Nå er nå. Alt til sin tid. Alt organiserer seg i flyt. Don`t push the river – Go with the flow. Alt henger sammen med alt. Alt er helhet.

Alt dette er en del av den helhetlige tanken, at en smelter sammen fenomenene i polariteter og motpoler, der en forener COLON, BODY & MIND.

Formel for skjebne: BEVISSTHET i høyeste potens + ATTENTION + INTENSJON = SKJEBNE.

Mangfold og helhet

Jeg tenker at vi trenger et mentalt og emosjonelt bad i et helhetlig bevissthetsbad innen mangfold og helhet. Jeg håper barna kan få leke mer, lære mer om ferdigheter de trenger for å håndtere stress, avvisning, suksess, ros og alt en kan erfare og oppleve i et liv.

Ved å forberede barn og ungdom ved å lære dem opp og trene dem i å bruke sine operasjonssystemer, så vil fremtidens ledere kunne kommunisere og være i kontakt i gode forhandlinger som leder til fred og styrkede relasjoner. Slik kan vi sikre menneskeheten fred, trygghet og forutsigbarhet.

Det som gir mennesket størst glede og det som gjør oss friske fra det vi ble syke av er ressurser som er gratis fordi det er natur, bevegelse, gode prosesser mellom oss mennesker med godhet, glede, kjærlighet og livskraft.

Det er åpenbart at det blir mye problemer av å hoppe bukk over det mest sentrale og åpenbare som vi alle driver med; leven og væren.  Det å leve ditt eget liv er din livsoppgave.  

Fra vi våkner til vi sovner og mens vi sover, 24/7, bedriver vi væren eller leven. Dette er ikke enkelt uten noen form for trening og kompetanse på det mest essensielle. Skolen har gått rundt grøten ved å undervise om vær og vind. Med faget livsmestring og en ny epoke i verden vil folk fortjene å få mulighet til utvikling og vekst til å være Mester i eget liv med autensitet, ærlighet og tilgang til hele sitt potensial som menneske.

Jeg snakker ikke om den frykten som akutt oppstår ved livsfare, da denne kan være livreddende.  Vi går inn i en kamp, rømme eller gjemme modus som kan redde oss. Uvanen ved å stresse vil skape samme type beredskap og aktivering som ved en livsfarlig situasjon. Slik kan mange være i en kronisk «fight, flight or freeze» modus, som er overaktiverende og skadelig. Grunnen til at det er viktig å våge å leve, gi slipp på det gamle og gå fremover i flyt er at dette vil gi balanse, lettelse, harmoni og ny energi.  Dette vil virke helbredende fordi vi er skapt med selvorganiserende mekanismer for å opprettholde liv i organismen.

Stress fortærer oss og gir oss helseplager. Mange er til daglig konstant aktivert og i beredskap med kroppen full av stresshormoner. 

Eliminer stress og få en høyere livskvalitet med bedre helse. Din MIND er komplekst og rommer hele vårt intelligente nervesystem med hjerne, det analytiske tankeverktøyet og vår sjel. Vi er på ingen måte en kjøttklump som vi kunne plassert i en eske eller en bag. Ditt egentlige selv er usynlig, uendelig og tilkoplet alt som er av biomagnetisk fysikk og totalitet av alt som er; universet.

Gjennom 20 år er det helhetlige konseptet Colon-Body-Mind utviklet, og vi kan hjelpe de som er villige til denne endringen de søker. For at endring kan skje er aksept + godta nødvendig for at endring kan være mulig. Dette krever for noen en oppgradering og kompetanseheving innen fenomenologi og eksistensialisme.

Kurs eller gestaltterapi kan gi deg det du mangler, og øke din kraft gjennom at du har kontroll, makt og frihet i eget liv. Formelen for transformasjon = å være villig til endring. Formelen for å bli fri fra avhengighet som de fleste lider av i dag, er likeledes: VILLIG ENDRING.

Ved kontakt med hele seg selv vil hver og en person kjenne på ressurser og indre krefter som vil gi dem muligheter de ellers ville ha nummet, bedøvet, oversett eller holdt tilbake.  Det er en nevrotisk eller kontaktløs type manipulasjon der vi saboterer det vi ønsker og har behov for, så all endring krever 100% kontakt, balanse og høy bevissthet med full autensitet og ærlighet. Dette kan nok forklare og underbygge for mange hvorfor det er nødvendig å jobbe sammen med en profesjonell, samt repetere arbeidet i ditt liv slik at det blir ekte og en livsstil du elsker.

Helhetskonseptet ønsker å hjelpe flest mulig til å transformere tap til vekst og finne seg selv, bli seg selv og leve ut sin indre strålende glede og skinne av takknemmelighet. Dette er noe verdens befolkning virkelig har behov for nå.

Etter nedstengning, isolasjon og strenge regler har vi blitt mer oppmerksomme på hva som er viktig, meningsfylt og alt vi kan være takknemlig for.  Vi har vært gjennom et løft av oppmerksomhet og engasjement. Kraften i folk strømmer i høyere frekvens enn noensinne.

Det er mulig å kollapse nevrotiske frykt.  Jeg lærer andre om posttraumatisk vekst, eliminering av stress og jeg kan hjelpe deg å kollapse din frykt om du er klar og ønsker dette.

Jeg har stor respekt for menneskers valg, integritet og at vi alle har så ulike perspektiv, trosystem, bakgrunn, grunnlagsforståelse og viten.  Uansett er dette med å virkelig lytte, dele og tro på hverandre, alltid viktig å bevare for fred, frihet og styrkede relasjoner.

Er livsstilssykdommer mystiske? Eller er det mangel på den helhetlige tanken?

Det er alltid håp for tilfriskning når vi har å gjøre med ivsstilssykdommer, da vi kan oppgradere og forbedre livsstilen. Dersom en stykker et menneske opp i deler, setter det inn i et system og et samfunn slik vi har gjort det med skole og helsevesenet, vil vi få det slik vi har det nå.

Det er behov for endringer og forbedringer. I tidligere artikler og filmer har jeg snakket mer inngående om dette, og oppfordrer til å sjekke opp det jeg skriver om sykevesenet m.m. Jeg leser stadig at media skriver om livsstilssykdommer med karakteristikker som at de er mystiske. Livsstilen vår teller alfa og omega, og det vi spiser vil enten skape død og sykdom eller liv og forbedring i organismen. Det kan være irriterende at vi er så ansvarlige og har så stor makt til å velge, eller det kan være en fantastisk nyhet at vi kan gjøre oss selv friskere.

Helse er en hverdagsøvelse. Du angrer aldri på en treningsøkt. Du angrer aldri på en nydelig salat med en god olivenolje. Du angrer aldri på å starte dagen med et glass vann med sitron, etterfulgt av en sellerijuice.

For hva om våre eksperter innen folkehelse har tatt feil av hva som er det beste kostholdet i dag? Hva om vi trenger å se helhetlig på en menneskelig organisme, som inkluderer hvordan det er å leve for mennesket og hvordan denne sjelen har det med mennesker og annet rundt seg i denne verden. Noen kan føle seg fanget et sted, fri et annet sted og mange finner ikke veien ut av labyrinten. Det er alltid mange utveier som gir bedre helse og livskvalitet.

Begynn med å gå en tur i naturen, sørg for å trene opp åndedrettet via pusteøvelser og gi deg selv trening. Det er et valg å ta tak og sørge for biologien og kjemien først; THE BODY, og etter dette er det lettere og ta vare på THE COLON: Kosthold, fordøyelse og optimal tarmhelse.  Alt henger sammen i enhet, helhet og alt er nå, slik at dette jeg her deler inn i ord, åpenbart krever kontakt og leven gjennom THE MIND. Colon, Body & Mind rommer alt som er i universet: alt-et (inkludert sjel, tankeverktøy, følelsesapparat og alt vi ikke vet om).

Ta vare på deg og dine. Ta ansvar for å ha det godt, og du gir den største glede til de rundt deg. Dersom du gir og støtter andre, vil du kjenne stor takknemlighet og dyp mening.

Ha en nydelig vår!

Med vennlig hilsen Linda Mentora Nordskog www.mentora.nowww.helhetsklinikk.no

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com