Hjem Hjernetrim Dette bildet får mange til å klø seg i hodet – Hva ser du?

Dette bildet får mange til å klø seg i hodet – Hva ser du?

Bildet du skal få se i dag lurer øynene til mange av oss.

Bildet nedenfor er en fascinerende representasjon av en kjent visuell illusjon, hvor det som først ser ut til å være en rekke av klassiske hvite søyler ved nærmere ettersyn også avslører silhuetter av mennesker vendt mot hverandre. Denne typen illusjon utfordrer vårt perseptuelle system og illustrerer den komplekse prosessen hvor hjernen tolker visuell informasjon.

Hva ser du? Sjakkbrikker eller mennesker?

Hva vi oppfatter ved første øyekast er ikke alltid den fullstendige virkeligheten. Dette bildet demonstrerer dette fenomenet med stor effekt. De hvite søylene ser ut til å være hovedfokus, men det negative rommet – det sorte området mellom søylene – former silhuetter av mennesker. Denne dobbelte virkeligheten er et klassisk eksempel på figure-ground perception, et grunnleggende prinsipp i gestaltpsykologi.

Gestaltpsykologi, en teori i psykologi som ble grunnlagt i Tyskland tidlig på 1900-tallet, legger vekt på vår tendens til å organisere visuelle elementer i grupper eller helheter. I dette tilfellet blir de sorte områdene ikke bare sett som bakgrunn, men også som en egen figur når man skifter fokus. Dette er kjent som multistabile oppfatninger, hvor et bilde kan gi mer enn en distinkt opplevelse av virkeligheten.

Illusjonen kan også bære en dypere, metaforisk betydning. I en verden hvor vår virkelighetsoppfatning stadig utfordres av sosiale medier og virtuell virkelighet, tvinger dette bildet oss til å anerkjenne at ting ikke alltid er som de ser ut. Det kan tjene som en påminnelse om å se utover det åpenbare og anerkjenne at det kan finnes mer enn ett perspektiv. 🙂

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com