søndag, mai 9, 2021

Dette blir din nye hverdag i 2021

Mest lest nå

Med et nytt år kommer et nytt statsbudsjett. Årets endringer gir blant annet mer barnetrygd, mindre boligskatt og billigere sjokolade.

Strammer inn BSU

BSU er et populært spareverktøy for unge som vil inn på boligmarkedet. I statsbudsjettet for 2021 strammet regjeringen inn BSU-ordningen slik at du ikke får mer BSU-fradrag hvis du allerede eier en bolig. Dette gjelder ifølge Dagbladet selv om den totale BSU-kvoten på 300.000 kroner ikke er fylt opp. Samtidig økes maks sparebeløp fra 25.000 til 27.500 kroner. Skattefradraget øker til 5500 kroner.

Sparegris foto: Pixabay

Endringene gjelder fra skatteoppgjøret 2022, ettersom skatteoppgjøret for 2021 er basert på inntektsåret 2020.


Endret boligskatt

Fra nyttår reduseres makssatsen på eiendomsskatt fra 5 til 4 promille. Dersom du bor i kommuner med lavere skattesats, for eksempel Oslo som idag har 3 promille, vil du ikke merke noe til dette.

Mer barnetrygd

Barnetrygden for barn i aldersgruppen 0-6 år med ytterligere 300 kroner i måneden.

Fra 1. september 2021 vil ny månedlig sats for denne gruppen vil være 1.654 kroner

Inntektsgradert foreldrebetaling for  SFO utvides

Den eksisterende nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling blir utvidet til også å gjelde 3. og 4. trinn. 

– I statsbudsjettet for 2020 satte regjeringen et tak på SFO-betalingen. Den skulle utgjøre maks 6 prosent av den samlede inntekten til en husholdning per barn på 1. og 2. trinn. Til høsten vil det også gjelde 3. og 4. trinn, sier DNBs Forbrukerøkonom Silje Sandmæl til Dagbladet.

Økt engangsstønad

Foreldrepenger i permisjonstiden omfatter de som har vært lønnstakere seks av de siste 10 månedene før fødsel.

Kvinner som ikke har vært i jobb får likevel en engangsstønad. 1. januar øker denne fra 84.720 kroner til 90.300 kroner.

Du kan få dyrere gaver fra arbeidsgiver

Fra neste år kan du skattefritt motta gaver for en verdi av 5.000 kroner i arbeidsforhold. Dagens grense er 2.000 kroner.

Samtidig kan alt som omsettes i virksomheten gis til ansatte med rabatt.

Gunstigere å spare i aksjer og aksjefond

Fra neste år øker rabatten på verdsetting av aksjer og driftsmidler (såkalt arbeidende kapital) fra 35 til 45 prosent. Det skal gjøre det mer attraktivt å spare i aksjefond.

Har du bolig, får du 75 prosent rabatt av verdien.

Elbilene blir dyrere

Norge har lenge vært kjent for å ha det som trolig er verdens gunstigste ordninger for elbiler. Men veldig mye dyrere blir det ikke: Elbiler slipper trafikkforsikringsavgift i dag. Fra 2021 vil de måtte betale 2135 kroner årlig.

Øl, vin, snus og sjokolade blir billigere

Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent, og snusavgiften kuttes med 25 prosent.

Samtidig blir avgiften på alkoholfrie drikkevarer halvert, og avgiften på sjokolade og sukkervarer avvikles.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter