Hjem Forskning Dette er den alderen hvor flest føler seg ulykkelig

Dette er den alderen hvor flest føler seg ulykkelig

Det å føle seg lykkelig vil nok svinge gjennom livet, men tidligere forskning har vist at man er på det lykkeligste i livet når man er 16 og 70 år.

Når er man da mest ulykkelig?

Det sies at 40 er det nye 30, men er det virkelig slik? En studie fra Dartmouth College viser at den vanligste alderen for å føle seg elendig eller ulykkelig er 47 år.

Forskerne i studien sammenlignet data i over 132 land for å se på sammenhengen over hvor bra man hadde det og hvor gammel man var. Konklusjonen var at hvert land har en u formet «lykkekurve» hvor det laveste punktet i i-land var 47,2 år, og det laveste punktet i u-land var 42,8 år.

I studien er det brukt indikatorer på depresjon, ensomhet og håpløshet. Deltagerne er altså ikke spurt direkte om når det er mest lykkelig.

– Studien viser at deltakerne i 47-årsalderen har flere negative følelser. Tidligere har vi snakket om 40-årskrisen, da man tar innover seg at man er dødelig og halvveis i livet. Man starter kanskje prosessen med å reflektere over livet, hvor man har vært og hvor man skal.

Sier Gunvor Marie Dyrdal, som er førsteamanuensis i mindfulness og positiv psykologi ved NTNU til KK.

– Man kan se på livet med nye øyne, og kanskje korrigere kursen om nødvendig. Det kan ha en sammenheng med det at man er halvveis i livet, selv om studien viser en opphoping av negative følelser litt senere i livet enn jeg hadde trodd, sier hun.

Foto: Canva.com

Ikke lenger ung og lovende

I norske data fra 2019 ser vi en økning for de fleste sider av livskvaliteten frem til 70-års alderen, men 40-års alderen er det altså verre med av ulike grunner.

– Det er nok enkelte faktorer som kan svekke livskvaliteten i midten av 40-årene. Man er ikke lenger ung og lovende, en rekke sykdommer debuterer i denne fasen, stressnivået er ofte høyt på jobb, karrieren skal konsolideres og mange har foreldre som trenger støtte samtidig som de har barn som skal følges opp i skole, studier og på fritidsarenaer.

Sier Ragnhild Bang Nes, lykkeforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt, UiO.

Hva vil det så si å være ulykkelig?

I studien defineres følelsen av å være ulykkelig med følgende punkter:

 • Fortvilelse
 • Angst
 • Ensomhet
 • Tristhet
 • Press
 • Depresjon
 • Dårlige nerver
 • Fobier
 • Panikk
 • Å være nedstemt
 • Å ha urolig søvn
 • Å miste tilliten til seg selv
 • Å ikke klare å overvinne vanskeligheter
 • Mislykkethet
 • Å føler seg utelatt
 • Følelse av anspenthet
 • Å tenke på seg selv som en verdiløs person

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com