Hjem Nyheter Dette er grunnen til at det er problemer å få pass og ID-kort

Dette er grunnen til at det er problemer å få pass og ID-kort

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Det er allerede et stort etterslep av søknader om pass etter to år med pandemi, nå gjør råvaremangel det vanskelig for produsenten å produsere nok pass.

Politiet opplyser i en pressemelding at de er blitt gjort kjent med at leverandøren av pass og ID-kort ikke klarer å levere som forventet.

Årsaken er blant annet global råvaremangel til produksjonen som følge av pandemien og krigen i Europa.

– Situasjonen er alvorlig og vi har jobbet med å øke kapasiteten på passkontorene i politidistriktene for å møte bølgen av søkere. Men nå må vi se hvilket handlingsrom vi har og hvilke tiltak som er mulig å iverksette. Jeg har full sympati med de som nå kanskje må vente lenger på å få passet eller id-kortet sitt, avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Produsenten rapporterer om dårligere tilgang på råvarer for å få produsert passbøker, samt en stor global etterspørsel etter pandemien.

Det er selskapet Thales som leverer pass til en rekke land, inkludert Norge. Dette skriver Aftenposten.

Thales kan pr. nå ikke gi et fullt svar på hva som er galt og hva som kan gjøres for å bøte på utfordringene, men er i dialog med POD om hvordan denne utfordringen skal håndteres fremover.

– Regjeringen mener det er uakseptabelt om mange nordmenn blir stående uten mulighet til å legitimere seg med pass eller ID-kort over lang tid, og forventer at Thales iverksetter tiltak så raskt som overhodet mulig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til avisa.

Justisdepartenmentet skal ha innkalt passprodusenten til et hastemøte.

I takt med at samfunnet åpner opp er det mange nordmenn som planlegger og bestiller utenlandsreise. For mange blir det første utenlandstur på over to år, og på den tiden kan passet ha gått ut på dato.

– Reiseforsikringen dekker ikke at du mister flyet fordi passet ditt har gått ut på dato. Det kan ta litt tid å bestille time og få nytt pass hos politiet. Derfor anbefaler vi alle å sjekke dette i god tid før du skal ut og reise, har skadeforebygger Therese Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind tidligere opplyst.

Aftenposten har spurt Politidirektoratet (POD) om ventetiden i de enkelte politidistriktene for timebestillinger ved passkontorene.

Det har ikke POD oversikt over. Distriktene er allerede i gang med å legge ut mange tusen nye timer i timebestillingsløsningen fremover.

– Det bør gjøre det enklere å finne ledig time for å bestille pass eller ID-kort, opplyser POD til avisa.

Særlig etter 24. februar har det også blitt en ekstra etterspørsel av pass i mange land som følge av krigen i Ukraina.

Mangel på råvarer og påfølgende produksjonsproblemer er ikke et problem som kun rammer Norge, men hele verden. I tillegg har produsenten kapasitetsproblemer når det gjelder produksjon av de nasjonale ID-kortene.

Politiet jobber for fullt i dialog med leverandøren og Justis- og beredskapsdepartementet for å prøve å finne løsninger som vil kunne bedre situasjonen.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com