Hjem Nyheter Disse får mer fra 1. mai

Disse får mer fra 1. mai

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Den 1. mai øker satsene for en rekke ytelser fra NAV. Det er ikke avgjort hvor mye satsene øker og når pengene blir utbetalt. På grunn av coronasituasjonen må du vente lenger enn normalt på pengene.

Hvert år blir det gjort en oppjustering av selve grunnbeløpet (G) i ytelser fra NAV den 1.mai, men i år må du altså vente lenger med å få vite hva den nye satsen blir, og du må vente lenger på etterbetalingene. I dag er satsen for 1G 99858, skriver Dinside.

Her er stønadene som øker fra 1. mai

 • Alderspensjon
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Avtalefestet pensjon
 • Dagpenger
 • Gjenlevendepensjon, barnepensjon og tidligere familiepleier
 • Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
 • Krigspensjon og gammel yrkesskade
 • Kvalifiseringsstønad
 • Overgangsstønad til enslig mor og far
 • Stønad ved barns og andre pårørendes sykdom (omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger).
 • Supplerende stønad
 • Sykepenger
 • Uføretrygd
 • Yrkesskade

Trygdeoppgjøret utsettes til høsten

Regjeringen har besluttet at gjennomføringen av trygdeoppgjøret utsettes til høsten, men har fortsatt virkningstidspunkt fra 1.mai. Etterbetalinger vil derfor også komme senere enn normalt.

«På grunn av at trygdeoppgjøret er utsatt til høsten, så vil ikke nytt grunnbeløp bli fastsatt før til høsten. Dette medfører at reguleringen av ytelsene også må utsettes», skriver Nav sin fagavdeling. De kan ikke si nøyaktig tidspunkt for gjennomføringen eller når etterbetaling av økningen kommer.

Statssekretær Vegar Einan i Arbeids-og sosialdepartementet forklarer også utsettelsen med at også lønnsoppgjøret er utsatt på grunn av corona: «For at trygdeoppgjøret som vanlig skal gjennomføres etter at lønnsoppgjøret i frontfaget er avsluttet, har regjeringen besluttet at trygdeoppgjøret også utsettes til høsten», forklarer han.

Veksten i grunnbeløpet kan bli lavere en anslått

Einan forklarer at SSB har kommet med prognoser som indikerer at gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge blir lavere enn anslått i 2020 på grunn av Corona og nedstengt økonomi. Derfor kan også veksten i grunnbeløpet bli lavere en tidligere anslått. Grunnbeløpet skal følge den alminnelige lønnsutviklingen i samfunnet, sier Einan

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com