in

Dobbling i trafikkdødsfall på norske veier

Image by chapay from Pixabay

I løpet av årets seks første måneder omkom 63 personer. Dette er dobbelt så mange som i 2021, med rekordlave 31 døde ved utgangen av juni. 16 mistet livet i trafikken i juni, som er ni flere enn i samme måned i fjor. 

Statens vegvesens foreløpige ulykkestall er dyster lesing idet vi legger bak oss første halvdel av 2022.

– Etter flere år med lave ulykkestall, ser vi en økning i dødstallene denne våren. Det spesielle i år er at det er mange ulykker med flere omkomne, og at det er flere omkomne på MC enn normalt, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en melding fra Vegvesenet.


Sommeren er historisk sett tiden med flest alvorlige ulykker sammenlignet med resten av året, og etter vårens mange dødsfall på veiene, maner vegdirektøren til å vise årvåkenhet inn mot sommerferien.

– Vi er flere på veiene og vi kjører på steder vi aldri har vært før. Derfor må vi være ekstra skjerpet i sommertrafikken. Ingen av oss bør tro vi kan multitaske mens vi kjører, sier vegdirektøren.

Flest menn dør i trafikkulykkene

50 menn og 13 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år. Møteulykker og utforkjøringer dominerer med nesten 70 prosent av alle dødsulykkene.

34 av de totalt 63 trafikkdrepte omkom i en personbil. 14 omkom på motorsykkel, og tre var fotgjengere.

Viken, Rogaland og Nordland er fylkene med størst økning i antallet ulykker.

Mange dødsulykker knyttes til fart og uoppmerksomhet

Årets dødsulykker analyseres fortsatt, men en rapport som har analysert ulykkene for årene 2017-2020 viser at norske sjåfører i stor grad holder fartsgrensene og kjører lovlydig.

Utfordringen er ofte at sjåførene er uoppmerksomme eller trette.

– Vi ser ingen økning i gjennomsnittsfarten. De fleste holder fartsgrensen. Men vi er uoppmerksomme, og det kombinert med fart gjør at ulykkene ofte blir mer alvorlige. Dersom vi er mer oppmerksomme, er sjansen større for at vi klarer å reagere og stoppe i tide dersom noe skulle skje. Vi har ingen å miste, sier hun.

Mobil i bil

I en fersk undersøkelse svarer mer enn hver fjerde bilfører at de har opplevd å bli distrahert av mobiltelefonen under kjøring. Like mange sier de har brukt mobiltelefonen mens de har kjørt bil.

– Det er for tidlig å si noe om årsakene til de mange ulykkene i år, men vi vet at uoppmerksomhet er en faktor i én av tre dødsulykker. Mobiltelefonen er en av de største distraksjonskildene i bil. Derfor setter vi ekstra fokus på uoppmerksomhet i trafikken i sommer, for å hjelpe sjåførene med å legge vekk mobilen, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner i Trygg Trafikk.

Av bilistene som oppgir å ha brukt mobiltelefon under kjøring, svarte nesten halvparten at de brukte den til å sende SMS. 4 av 10 at de snakket i håndholdt mobil, mens 1 av 4 var på nettet eller sosiale medier.

– Hvis du kjører i 80 km/t og tar blikket av veien i fem sekunder, har du beveget deg 110 meter. Det viser hvor farlig det er å ikke følge med. I bilen risikerer du livet ditt hvis du velger mobilen framfor veien, sier Bryner.

Norske trafikanter er de beste i Europa

For syvende året på rad er Norge det landet med lavest risiko for å omkomme i trafikken – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

I 2021 omkom 80 mennesker på norske veier. Det gjør Norge til det eneste landet som noensinne har vært nede i 17 omkomne per millioner innbyggere. EU-snittet er 45.

– Resultatene skyldes et målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid fra Vegvesenet og andre aktører. Norske trafikanter er generelt gode sjåfører som i all hovedsak følger trafikkreglene. Men årets tall viser at vi må fortsette dette viktige arbeidet. Resultatene kommer ikke av seg selv, og alle må bidra. Nullvisjonen er et viktig mål. Én drept eller hardt skadd i trafikken er én for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Derfor foretrekker myggen enkelte mennesker

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemd i oljestreiken – peker på Russland