in ,

Dobling av sovemedisinbruk hos ungdom

Foto: TheSleepJudge

Flere studenter og unge voksne sier at de har søvnproblemer, og spesielt øker andelen som forteller at de har mye søvnvansker. Samtidig har bruken av sovemedisiner økt blant ungdom og unge voksne.

Folkehelserapporten har oppsummert nylige studier rundt søvnvansker hos unge voksne. Ifølge en norsk studie fra 2019 øker forekomsten av søvnvansker mer i denne gruppa enn i befolkningen generelt.

Les også: Mange sliter med søvnrutiner – tyr til sovemedisiner: 7 tips for en god døgnrytme


Nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser også en tydelig økning i andelen unge voksne som siden 2010 har meldt om søvnvansker.

Det er spesielt andelen som melder om svært mye søvnvansker som er gått opp: 13,8 prosent av deltakerne oppgir dette i 2021.

Les også: Overraskende forskning: Er du mann kan dette påvirke søvnen din drastisk

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) inkluderer fulltidsstudenter i alderen 18 til 35 år ved norske høgskoler og universiteter.

Figur 1: Andel (i prosent) av unge voksne som rapporterer om søvnvansker. Kilde: Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) .

Vanligst hos unge voksne, kvinner og eldre

I befolkningen er søvnvansker vanligst hos unge voksne, kvinner og eldre. Insomni, altså søvnløshet, er den vanligste søvnforstyrrelsen, og kjennetegnes av problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger eller tidlig morgenoppvåkning.

Folkehelseinsitiuttet understreker at tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ble samlet inn i mars 2021, da det var strenge nasjonale smitteverntiltak på grunn av covid-19.

De påpeker at det er flere forhold som kan bidra til å forklare den kraftige økningen av søvnvansker under nedstengningen av universitetene: Generelt er søvnen ofte det første som lider når man ikke har det bra. Mange studenter rapporterte økt grad av bekymring og stress på den tiden.

Les også: Forskning: Søvn kan motvirke depresjon
Les også: 6 helsefordeler ved å få nok søvn

– Da er det ikke overraskende at søvnen også ble dårligere – men også små justeringer i den typiske døgnrytmen kan ha påvirket søvnen, siden studentene ikke lenger måtte stå opp for å rekke fysiske forelesninger, sier Børge Sivertsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Det er uklart hvor stor innvirkning pandemien har hatt i 2021, men økningen i søvnvansker hos studenter har vært jevn siden 2010.

– Tallene viser at nær én av tre studenter opplevde søvnproblemer i 2021. Dette er et høyt tall, og vi er bekymret for økningen, sier Sivertsen.

Les også: 7 tips når babyen saboterer nattesøvnen

Flest unge kvinner rapporterer om søvnvansker, ifølge analyser av tall fra 2018: 34 prosent av unge kvinner møter kriteriene for insomni, mens tilsvarende andel for menn var 22 prosent.  

Dobling av sovemedisinbruk hos ungdom

Sovemedisiner er vanlig blant eldre, og generelt har bruken av slike medisiner vært relativt stabil de siste ti årene, men ifølge tall fra Reseptregisteret har bruken av sovemidler mer enn doblet seg hos ungdom mellom 15 og 19 år i samme periode.

Det har også vært nær en dobling av bruk av sovemidler blant de mellom 20 og 24 år.

En av fire norske ungdommer har insomni.

Mange som har søvnvansker som ungdom, har fortsatt søvnvansker som unge voksne.

Økt risiko for studieproblemer

De siste årene har vi fått mer kunnskap om søvnens betydning for helse og folkehelse.

Les også: Søvneksperter om å la barna gråte seg i søvn: Slik påvirker det babyens hjerne

Dårlig eller for lite søvn kan påvirke humør, konsentrasjonsevne og yteevne, og mangel på søvn påvirker helsen negativt.

Som i befolkningen generelt, er søvnvansker hos unge voksne ofte knyttet til andre helseplager.

– Data fra studien viser at studenter med mentale eller fysiske lidelser har betydelig økt forekomst av insomni og kort søvnlengde, sier Sivertsen.

Tidligere studier har vist en sammenheng mellom insomni og en betydelig høyere risiko for å stryke til eksamen og en forsinket progresjon i studiene.

Les også: Forsker: Kvinner trenger mer søvn enn menn

– Dette understreker behovet for å ta søvnproblemer hos unge voksne alvorlig, sier Sivertsen.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Dette er Emma – fremtidens kontoransatt. Se den skremmende utviklingen

Bærekraftig insekt basert fôr til Kjæledyr