Hjem Forskning Ny studie: Dette øker risikoen for depresjon og bipolar lidelse

Ny studie: Dette øker risikoen for depresjon og bipolar lidelse

En ny studie fra forskere ved Aarhus Universitet i Danmark viser at cannabismisbruk øker risikoen for å utvikle bipolar lidelse og depresjon.

Cannabis er et av verdens mest brukte illegale rusmidler. Nå knytter ny dansk forskning cannabismisbruk til utvikling av psykiske lidelser i større grad enn tidligere antatt.

Studien som tar for seg data fra over seks millioner dansker viser at det er en sterk sannsynlighet for at misbruk av cannabis øker risikoen for både psykotisk og ikke-psykotisk depresjon og bipolar lidelse.

– Når vi tar hensyn til forskjeller i f.eks. kjønn, alder, sosioøkonomi og familiehistorie, ser vi at cannabismisbruk er assosiert med nesten doblet risiko for å utvikle depresjon og 2-3 ganger høyere risiko for å utvikle bipolar lidelse hos både menn og kvinner.

Dette sier doktorgradsstudenten Oskar Hougaard Jefsen i en pressemelding fra Institutt for klinisk medisin ved Aarhus Universitet. Hougaard Jefsen er førsteforfatter på studien, som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet JAMA Psychiatry.

Ifølge det danske helsetilsynet har hver tredje danske under 25 år røykt hasj. HelseNorge opplyser at cannabisbruken her til lands vært relativt stabil over flere år. I hele befolkningen har 27 prosent brukt cannabis en eller flere ganger. Rundt 5 prosent av befolkningen sier de har brukt det de siste 12 måneder. Blant 16-30-åringer sier 12 prosent at de har brukt cannabis siste året. De fleste bruker cannabis relativt sjelden og mange reduserer eller slutter når passerer 30 år.

Den nye danske studien fokuserer kun på personer som har et så betydelig forbruk av cannabis at de er registrert med en misbruksdiagnose. Det betyr at de for eksempel har vært i kontakt med behandlingssystemet eller helsevesenet i forbindelse med cannabisbruken.

Flere land legaliserer cannabis

Flere studier har vist at et stort forbruk av cannabis ikke er ufarlig for folks psykiske helse. Tidligere studier tyder blant annet på at cannabismisbruk kan øke risikoen for å utvikle schizofreni. Men risikoen for andre psykiske lidelser er så langt ikke så godt belyst.

Det har de blitt nå som forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet har analysert data fra landsdekkende helseregistre.

– Studien er den største i sitt slag i verden, og den indikerer at cannabismisbruk også er assosiert med økt risiko for å utvikle depresjon og bipolar lidelse. Resultatene tilsier forsiktighet når det gjelder bruk av cannabis. Dette gjelder både personer som har økt risiko for psykiske lidelser, og politikere og andre beslutningstakere som diskuterer mulighetene for å legalisere cannabis, sier Oskar Hougaard Jefsen.

Et økende antall land legaliserer produksjon og salg av cannabis til medisinsk og rekreasjonsbruk.

– Studiens resultater er verdt å ta med i betraktningen når det gjelder legalisering og kontroll av cannabisbruk, mener Oskar Hougaard Jefsen.

Bildet er tatt av 7raysmarketing fra Pixabay

Han mener vi bør forske mer på om det er noen mennesker cannabis er spesielt skadelig for slik at man kan styrke forebyggende tiltak.

Mens partiene i Norge har ulike tilnærminger til avkriminalisering av rusbruk, er MDG ifølge en oversikt på NRK det eneste partiet i Norge som er representert på Stortingen som har programfestet at de er for å legalisere cannabis.

Ingen definitive bevis

Til tross for indikasjonene i studien er det viktig å understreke at det ikke er endelig bevist at cannabis forårsaker de nevnte psykiske lidelsene, påpeker Oskar Hougaard Jefsen.

Han kan for eksempel ikke utelukke at en udiagnostisert depresjon eller bipolar lidelse har fått noen av personene i registerstudien til å misbruke cannabis – så sykdommen har resultert i misbruket og ikke omvendt.

– Men når vi ser økt risiko for sykdom – selv 10 år etter at cannabismisbruksdiagnosen er registrert – tror jeg ikke at selvmedisinering kan være hele forklaringen. Det virker usannsynlig at så mange vil gå med en udiagnostisert sykdom så lenge, sier han.

Hele artikkelen kan du lese her

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com