En brasiliansk bonde fikk seg litt av et sjokk forleden da han skulle se til en drektig hoppe han hadde gående på et beite. For da han kom ned til marken hoppen gikk på, så han øyeblikket at den ikke var drektig lenger, og ergo måtte ha føllet i løpet av natten.

Det var bare et problem – hvor var føllet?

Det var ikke å se noen steder, og hoppen sprang rundt på beitet i vill panikk – som om hun ville fortelle eieren noe.

Da bonden nærmet seg hoppen hørte han en mystisk lyd han ikke kunne høre hvor kom fra. Den ble høyere jo nærmere hoppen han kom, og da forsto han lyden kom et stort hull i jorden!

Det var en forlatt maurtue som hadde kollapset, og der hadde føllet falt ned og kunne ikke komme opp igjen. Borden fikk umiddelbart tak i hjelp og begynte å grave så det stakkars føllet kunne komme opp til sin fortvilte mor.

Du kan selv se redningsaksjonen i videoen nedenfor, og se hele, for på slutten får man vite hva føllet skal hete. Det er bare genialt!

Du snakker om flaks! Takk og pris for redningsmennenes snarrådige handling. De burde fått medalje for innsatsen. Del hvis du er enig!