Always er kjent for å lage bind og tamponger til jenter. I sin siste reklame har de imidlertid satt fokus på hvorfor man bruker uttrykket «som en jente».

De spør først voksne mennesker om å løpe som en jente, sloss som en jente – og kaste som en jente. De voksne gjør seg selv komiske og utfører «jentebevegelser». Når man så spør små jenter om å gjøre de samme bevegelsene så har disse jentene slett ikke den dumme fremtoningen som de voksne viser. De har gjerne ikke lært at «å gjøre noe som jente» har en negativ, nedverdigende betydning.

Hvorfor er det blitt slik? Hvor er det å gjøre noe som en jente synonymt med å gjøre noe dårlig?

Se filmen og gjør deg opp en mening selv!