Hjem Nyheter Endrer vaksinestrategi – Oslo kan få 43 prosent flere vaksiner

Endrer vaksinestrategi – Oslo kan få 43 prosent flere vaksiner

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Folkehelseinstituttet (FHI) starter nå med å gi flere vaksinedoser til spesielt smitteutsatte områder, og gjør også endringer i aldersfordelingen.

Hittil har FHI prioritert å vaksinere eldre, og vaksinedosene har blitt fordelt etter folketall over 65 år. Når de nå endrer fordelingsnøkkelen til å basere seg på antall personer over 18 vil dette gi store utslag for Oslo.

– Når mange av de eldste er ferdig vaksinert og beskyttet har planen vært å endre fordelingsnøkkelen, og vi mener det er tid for det nå, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI i en pressemelding.

Allerede i november anbefalte WHO å prioritere vaksinering av hovedstaden.

Tirsdag meldte FHI at de nå vil gi flere vaksinedoser til spesielt smitteutsatte områder. I tillegg innføres også en ny fordelingsnøkkel av vaksiner til kommunene basert på antall personer over 18 år. Hittil har andelen over 65 år vært førende for vaksinetildelingen.

– Endringen innebærer at flere blir vaksinert i de utsatte områdene tidligere, uten at det blir større forsinkelser i landet forøvrig over tid, sier smitteverndirektør ved FHI. Anbefalingen er basert på et høyt smittetrykk og antall sykehusinnleggelser over tid i for de kommunene og bydelene som blir prioritert, sier Bukholm. 

Mest til folketette områder

Den nye fordelingsnøkkelen innebærer at de fleste større bykommunene vil få flere vaksiner, mens mindre kommuner med en større andel eldre vil få noe færre.

Aftenposten opplyser at Oslo vil kunne få 43 prosent flere vaksiner med den nye fordelingsmodellen. Bergen og Trondheim vil få hhv. 14,2 og 21,8 prosent flere vaksiner.

Årsaken til omprioriteringene er blant annet at spredning av en ny og mer smittsom variant av viruset er kommet langt.

– Det underbygger også at vi må ta de grep vi kan for at effekten av nye smittsomme virusvarianter ikke skal slå uheldig ut i de mest befolkningstette områdene, heter det i meldingen.

Oslo, Gjesdal, Ullensaker, Nannestad, Sola, Sandnes og Tromsø vil få størst positiv endring. I motsatt ende finner vi Ibestad, Beiarn, Osen, Bindal, Leka og Evenes som vil få størst negativ endring.  

Innstramming i Oslo

Tirsdag formiddag ble det også klart at det innføres strenge tiltak i Oslo som vil gjelder fra onsdag 10 mars. Dette innebærer:

  • Rødt nivå i skoler og barnehager
  • Alle fritidsaktiviteter barn og unge innendørs stenges. Fritidsaktiviteter for barn er lov med inntil 10 personer.
  • Fritidsklubber stenges.

– Situasjonen i Oslo er nå svært alvorlig. De muterte variantene har endret spillereglene. De grepene vi har tatt nå, som har virket gang på gang, ser ikke lenger ut til å fungere, sier byrådsleder Raymond Johansen på dagens pressekonferanse.

Tags:
Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com