lørdag, januar 23, 2021

Er den svenske strategien den rette?

Mest lest nå

Dødstallene øker i Sverige. De politiske diskusjonene blusser opp. Folket vet ikke hva de skal gjøre, og det vet heller ikke politikerne. 

Situasjonen i Sverige er ekstrem. Det nyeste tallet på 18 dødsfall i løpet av en dag ryster folket, og er en stor del av den politiske diskusjonen i Sverige. Tar den svenske regjeringen, med statsminister Stefan Löfven i spissen, det rette valget i kampen mot koronaepidemien?

Sveriges strategi for å håndtere epidemien forundrer mange, inkludert forskere innen smittesykdommer. Smitteeksperter fra FHI og Helsedirektoratet ønsker at den norske regjeringen følger en strategi der man først «bremser» spredningen i form av tiltak som begrenser menneskelig eksponering til sykdommen i offentlige rom.


Etter hvert ønsker man å «undertrykke» epidemien, ved å sette inn omfattende tiltak for å kvele viruset. Dette er strategien både Kina, Sør-Korea, og Singapor har fulgt – med gode resultater. Hensikten her er at man «utsetter» epidemien frem til en vaksinasjon eller en annen form for behandling blir tilgjengelig.

Dette har FHI lagt frem i den nyeste risikovurderingsrapporten den 24. mars. I rapporten nevnes også en tredje strategi, nemlig strategien Storbritannia fulgte inntil helgen, og den nåværende svenske strategien.

Strategien «slipp epidemien løs»

Strategien svenskene følger, går ut på at man «slipper» epidemien løs, og lar den herje gjennom befolkningen, mens man skjermer de mest utsatte (eldre og personer med sykdommer som kan føre til komplikasjoner) fra samfunnet.

I et slikt scenario, anslås det at 40 til 70 prosent av befolkningen blir smittet.

FHI avviser denne strategien fordi den vil føre til ekstremt store belastninger av helsevesenet, og de poengterer at immunisering av deler av befolkningen vil skje uansett hvilken strategi som velges.

En slik strategi vil med andre ord, føre til en kort periode med omtrent apokalyptisk-lignende tilstander. Helsevesenet vil overopphete, og hundrevis, om ikke tusenvis, vil dø.

Likevel insisterer Folkhälsomyndigheten på at helseomsorgen har kapasitet til dette:

«Sverige har lenge hatt et velfungerende system for å fort håndtere smittesykdommer. Folkhälsomyndigheten har vurdert bereskapen, og helsetjenesten og infeksjonsavdelingene er bevisst, og har gode rutiner for å behandle både mistenkte, og bekreftede, tilfeller

Når ikke engang Sveriges eget helseapparatet klarer å se implikasjonene av strategien de selv velger, skjønner jeg at statsminister Lövfen heller ikke ser det.

Statsminister Stefan Löfven. Foto: Staffan Andersson.

Epidemiekspert dr. Richard Hatchett sammenlignet Koronapandemien med spanskesyken og den andre verdenskrig da han deltok på Skavlan for noen uker siden. Dette er et av de fremste ekspertene innenfor fagfeltet!

Så spørsmålet mitt er da: Gikk man på jobb; deltok man på store arrangementer; tok man trikken, og; dro man på ferie, under okkupasjonstiden?

– Men vi må gjøre det for å beskytte økonomien

Flere «spesialister» på nettforum og Twitter sprer sine meninger som ild i tørt gress i disse tider. Man er jo tross alt isolert fra samfunnet, så hva ellers kan man gjøre?

Noen av disse «ekspertene» hevder at svenskenes strategi er den rette for å beskytte økonomien. Greit, la oss prøve å se det fra den vinklingen. 

Å la samfunnets tannhjul rotere vil naturligvis ikke påvirke økonomien i stor grad. Å la butikken og bilverkstedet holde åpent, og å la import- og eksportbedriftene handle mellom hverandre, vil føre til at strømmen av penger og verdiskapning fortsetter. Bra ting sant? Ikke i det lange løp.

Økonomer argumenterer faktisk for en global «shutdown» av økonomien og samfunnet i 30 dager. Argumentet hviler på observasjonen om at kapitalismen presterer bedre under en kort periode med stans av kjøp og salg, i stedet for en lengre periode, i verste fall på 18 måneder, med lave kjøps- og salgstall. Det ville vært katastrofalt, sier de.

Hva tenker kapitalholderene da? Kapitalister og investorer er jo trent til å se når man bør kjøpe og selge aksjer, og under denne perioden ser man hva disse investorene gjør: de selger aksjene så det ryker.

Uansett vil ikke en slik strategi «redde» Sveriges økonomi. Hovedsakelig fordi Sveriges økonomi, akkurat som alle andre større økonomier – er sammenvevd med verdensøkonomien. Svenskene er store eksportører av blant annet stål. Disse råvarene brukes i produksjonen av biler, mikrochipper – alt mulig, i andre land som Kina, USA, og Sør-Korea. Så hvis resten av verden stenges ned, reduseres også etterspørselen for svenske råvarer. Hvem skal de da selge råvarene sine til?

Argumentet holder ikke. 

 

 

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter