Hjem Meninger Er det greit med andre flagg enn det norske på 17. mai?

Er det greit med andre flagg enn det norske på 17. mai?

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Diskusjonen om bruk av andre flagg enn det norske på 17. mai er ofte gjenstand for debatt i Norge før nasjonaldagen. Meningen varierer blant folk, og det finnes ulike synspunkter på dette emnet.

Gi din stemme nederst i artikkelen!

For bruk av andre flagg

  1. Mangfold og inkludering: Noen argumenterer for at bruk av andre flagg på 17. mai kan være et uttrykk for Norges mangfold og inkludering. Mange mennesker i Norge har bakgrunn fra andre land, og ved å tillate andre flagg kan man anerkjenne og feire dette mangfoldet.
  2. Personlig identitet: For noen kan det være viktig å vise sin personlige identitet og kulturelle bakgrunn, også på Norges nasjonaldag. Dette kan være en måte å vise stolthet over både sin norske og sin utenlandske bakgrunn.

Mot bruk av andre flagg

  1. Tradisjon og nasjonal identitet: Andre mener at 17. mai er Norges nasjonaldag, og derfor bør bare det norske flagget brukes for å feire landets selvstendighet og nasjonale identitet.
  2. Fokus på Norge: Noen synes at 17. mai bør være en dag hvor fokuset utelukkende er på Norge og norske verdier, og at bruk av andre flagg kan skape unødvendig splittelse eller flytte fokus fra dette.
norske flagg
Er det greit med andre flagg enn det norske på 17. mai? Foto: Canva

Det finnes ingen offisielle lover som forbyr bruk av andre flagg på 17. mai, men flere organisasjoner og kommuner har kommet med anbefalinger. For eksempel har enkelte 17. mai-komiteer anbefalt å bruke kun norske flagg under de offisielle togene og arrangementene.

Spørsmålet om hvorvidt det er greit med andre flagg enn det norske på 17. mai avhenger mye av personlige meninger og lokale retningslinjer. Det er viktig å respektere både tradisjoner og mangfoldet som finnes i Norge. Det kan være nyttig med en åpen og respektfull diskusjon om hvordan man best kan feire nasjonaldagen på en måte som inkluderer alle innbyggere.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com